Artist: 
Search: 
Marius - Obsession lyrics (Bulgarian translation). | Love me as I am
, It's all I've got
, Talk to me if you can, heart to heart
, Be someone who...
03:33
video played 1,859 times
added 8 years ago
Reddit

Marius - Obsession (Bulgarian translation) lyrics

EN: Love me as I am
BG: Обичай ме както аз съм

EN: It's all I've got
BG: Това е всичко, аз имам

EN: Talk to me if you can, heart to heart
BG: Говори с мен, ако може сърце до сърце

EN: Be someone who forgives
BG: Е някой, който прощава

EN: Treasure what is true
BG: Съкровище това, което е вярно

EN: I'll never let the rain fall down on you
BG: Аз ще никога няма да попадат дъжд надолу върху вас

EN: You're my obsession
BG: Вие сте моята мания

EN: Like a melody i play
BG: Като мелодия играе

EN: Keep singing on and on
BG: Не спирайте да пеете на и на

EN: I'm gonna lose my way(2X)
BG: Аз отивам да губят ми way(2X)

EN: If down the road
BG: Ако надолу по пътя

EN: We stumble and fall
BG: Ние препъне и падне

EN: All we need is to stay, soul to soul
BG: Всичко, което трябва е да остане, душата си душа

EN: Shelter from the storm
BG: Подслон от бурята

EN: Always there for you
BG: Винаги там за теб

EN: I'll never let the rain fall down on you
BG: Аз ще никога няма да попадат дъжд надолу върху вас

EN: You're my obsession
BG: Вие сте моята мания

EN: Like a melody i play
BG: Като мелодия играе

EN: Keep singïng on and on
BG: Запази singïng на и на

EN: I'm gonna lose my way(2X)
BG: Аз отивам да губят ми way(2X)

  • MARIUS LYRICS