Artist: 
Search: 
 - Mariq & DJ Jivko Miks - XXX (Live) lyrics (English translation). | Пропускът за твоето сърце
, тази нощ е в моите ръце!
,...
03:38
video played 771 times
added 8 years ago
Reddit

Mariq & DJ Jivko Miks - XXX (Live) (English translation) lyrics

BG: Пропускът за твоето сърце
EN: The failure for your heart

BG: тази нощ е в моите ръце!
EN: that night was in my hands!

BG: Ако за минута вляза там,
EN: If, for a minute & there

BG: ще полудееш знам.
EN: will poludeeš I know.

BG: Пропускът за твоето сърце
EN: The failure for your heart

BG: тази нощ е в моите ръце!
EN: that night was in my hands!

BG: Но дали си заслужаваш ти,
EN: But if you, zaslužavaš

BG: ела ме убеди!
EN: Ella me convince!

BG: Цял живот красавици обичах,
EN: I loved the life beauties,

BG: но на тях и грам не заприличах.
EN: but they do not zapriličah and gram.

BG: Ала всяка щом ми види микса
EN: But each me see the mix

BG: и ми вика Живко Трите хикса!
EN: and my cry Zhivko triple!

BG: Полудяхме и не разбрахме
EN: Poludâhme, and not did we understand

BG: цяла нощ със тебе как не спряхме.
EN: all night with you how not a replacement.

BG: Хайде, Миме, хайде погледни ме,
EN: Come on, come on, Mime, look at me

BG: вземи най-накрая изгори ме!
EN: get finally burn me!

BG: Пропускът за твоето сърце
EN: The failure for your heart

BG: тази нощ е в моите ръце!
EN: that night was in my hands!

BG: Ако за минута вляза там,
EN: If, for a minute & there

BG: ще полудееш знам.
EN: will poludeeš I know.

BG: Пропускът за твоето сърце
EN: The failure for your heart

BG: тази нощ е в моите ръце!
EN: that night was in my hands!

BG: Но дали си заслужаваш ти,
EN: But if you, zaslužavaš

BG: ела ме убеди!
EN: Ella me convince!

BG: Във очите мога да те гледам
EN: In the eyes can they watch

BG: без да лъжа колко те обичам.
EN: without a lie about how they love.

BG: Точно ти към мене си остана
EN: Just you to myself I stay

BG: по-студена и от Ариана.
EN: cooler and Ariane.

BG: Полудяхме и не разбрахме
EN: Poludâhme, and not did we understand

BG: цяла нощ със тебе как не спряхме.
EN: all night with you how notfor a replacement.

BG: Хайде, Миме, хайде погледни ме,
EN: Come on, come on, Mime, look at me

BG: вземи най-накрая проучи ме!
EN: get finally examine me!

BG: Пропускът за твоето сърце
EN: The failure for your heart

BG: тази нощ е в моите ръце!
EN: that night was in my hands!

BG: Ако за минута вляза там,
EN: If, for a minute & there

BG: ще полудееш знам.
EN: will poludeeš I know.

BG: Пропускът за твоето сърце
EN: The failure for your heart

BG: тази нощ е в моите ръце!
EN: that night was in my hands!

BG: Но дали си заслужаваш ти,
EN: But if you, zaslužavaš

BG: ела ме убеди!
EN: Ella me convince!

BG: Хайде полудяхме!
EN: Come on poludâhme!

BG: Venga, venga ala fiesta,
EN: Venga, venga ala fiesta,

BG: venga, venga a bailar!
EN: venga, venga a bailar!

BG: Estanocue loca, loca,
EN: Loca, loca, Estanocue

BG: vabas, vabas a bailar!
EN: vabas, vabas a bailar!

BG: Пропускът за твоето сърце
EN: The failure for your heart

BG: тази нощ е в моите ръце!
EN: that night was in my hands!

BG: Ако за минута вляза там,
EN: If, for a minute & there

BG: ще полудееш знам.
EN: will poludeeš I know.

BG: Пропускът за твоето сърце
EN: The failure for your heart

BG: тази нощ е в моите ръце!
EN: that night was in my hands!

BG: Но дали си заслужаваш ти,
EN: But if you, zaslužavaš

BG: ела ме убеди!
EN: Ella me convince!