Artist: 
Search: 
Marilyn Manson - Tainted Love lyrics (Bulgarian translation). | Sometimes I feel I've got to Run away
, I've got to Get away
, From the pain that you drive in the...
03:32
video played 4,422 times
added 7 years ago
Reddit

Marilyn Manson - Tainted Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: Sometimes I feel I've got to Run away
BG: Понякога се чувствам, аз трябва да избяга

EN: I've got to Get away
BG: Аз трябва да се измъкне

EN: From the pain that you drive in the heart of me
BG: От болката, която карате в сърцето на мен

EN: The love we share
BG: Споделяме любов

EN: Seems to go nowhere
BG: Изглежда да отида никъде

EN: I've lost my lights
BG: Аз съм загубил моя светлини

EN: I toss and turn I can't sleep at night
BG: Аз мятам и въртя аз не мога да спя през нощта

EN: Once I ran to you (I ran)
BG: След като аз се завтече към вас (аз p.t. от run)

EN: Now I'll run from you
BG: Сега ще пускам от вас

EN: This tainted love you've given
BG: Този опетнена любов, които сте дали

EN: I give you all a boy could give you
BG: Аз ви давам всичките едно момче може да ви даде

EN: Take my tears and that's not nearly all
BG: Вземете сълзите ми и това не е почти всичко

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Now I know I've got to Run away
BG: Сега знам, че аз трябва да тичам далеч

EN: I've got to Get away
BG: Аз трябва да се измъкне

EN: You don't really want any more from me
BG: Вие наистина не искам повече от мен

EN: To make things right
BG: За да направим нещата право

EN: You need someone to hold you tight
BG: Имате нужда от някой да те прегръщам

EN: You think love is to pray
BG: Мислите, че любовта е да се молим

EN: But I'm sorry I don't pray that way
BG: Но аз съм съжалявам, аз не се молим по този начин

EN: Once I ran to you (I ran)
BG: След като аз се завтече към вас (аз p.t. от run)

EN: Now I'll run from you
BG: Сега ще пускам от вас

EN: This tainted love you've given
BG: Този опетнена любов, които сте дали

EN: I give you all a boy could give you
BG: Аз ви давам всичките едно момче може да ви даде

EN: Take my tears and that's not nearly all
BG: Вземете сълзите ми и това не е почти всичко

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Don't touch me please
BG: Не ме докосвай моля

EN: I cannot stand the way you tease
BG: Аз не мога да понасям начина, по който ви дразни

EN: I love you though you hurt me so
BG: Аз ви обичам, че ме боли така

EN: Now I'm going to pack my things and go
BG: Сега отивам да опаковат нещата си и отиде

EN: Touch me baby, tainted love
BG: Докосни ме baby, опетнена любов

EN: Touch me baby, tainted love
BG: Докосни ме baby, опетнена любов

EN: Touch me baby, tainted love
BG: Докосни ме baby, опетнена любов

EN: *Touch me baby, tainted love*
BG: * Touch me baby, опетнена любов *

EN: Once I ran to you (I ran)
BG: След като аз се завтече към вас (аз p.t. от run)

EN: Now I'll run from you
BG: Сега ще пускам от вас

EN: This tainted love you've given
BG: Този опетнена любов, които сте дали

EN: I give you all a boy could give you
BG: Аз ви давам всичките едно момче може да ви даде

EN: Take my tears and that's not nearly all
BG: Вземете сълзите ми и това не е почти всичко

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: Tainted love
BG: Опетнена любов

EN: *Tainted love*
BG: * Опетнен любов *