Artist: 
Search: 
Marilyn Manson - Rock'n'roll Nigger lyrics (Bulgarian translation). | And the world spreads its legs....
, And the world spreads its legs
, For another fuckin' star!
,...
03:32
video played 5,542 times
added 8 years ago
Reddit

Marilyn Manson - Rock'n'roll Nigger (Bulgarian translation) lyrics

EN: And the world spreads its legs....
BG: И света се разпространява си крака...

EN: And the world spreads its legs
BG: И света се разпространява краката

EN: For another fuckin' star!
BG: За друг шибани звезда!

EN: 'Cause I AM the all-american Antichrist.
BG: Защото аз съм all-american Антихрист.

EN: I was made in america,
BG: Е направен в Америка,

EN: And america hates ME for what I am.
BG: И Америка ме мрази за това, което съм.

EN: I am YOUR shit.
BG: Аз съм си лайна.

EN: You should be ashamed of what you have eaten.
BG: Вие трябва да се срамува от това, което ядеш.

EN: I'm a rock & roll nigger!
BG: Аз съм рок & roll nigger!

EN: Baby was a black sheep.
BG: Бебето е една черна овца.

EN: Baby was a whore.
BG: Бебето е курва.

EN: Baby's gotten big,
BG: Бебешки придобили големи,

EN: And baby's getting bigger.
BG: И на бебето стават по-големи.

EN: Baby got somethin'.
BG: Бебе имам нещо.

EN: Baby want more.
BG: Бебе искам повече.

EN: Baby, baby, baby was a rock & roll nigger.
BG: Бебе, бебе, бебето е рок & roll nigger.

EN: How do you like the world around you?
BG: Харесва ли ви света около вас?

EN: Do you like what you see?
BG: Харесва ли ви това, което виждате?

EN: How do you like the world around you?
BG: Харесва ли ви света около вас?

EN: Ready to be....
BG: Готови да бъде...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Outside of society,
BG: Външната страна на обществото,

EN: Waiting for me.
BG: Ме чака.

EN: Outside of society
BG: Външната страна на обществото

EN: Is where I wanna be.
BG: Е мястото, където искам да бъде.

EN: Baby was a black sheep.
BG: Бебето е една черна овца.

EN: Baby was a whore.
BG: Бебето е курва.

EN: Baby got big,
BG: Бебето има голям,

EN: And baby's getting bigger.
BG: И на бебето стават по-големи.

EN: Baby got a gun,
BG: Baby имаш пистолет,

EN: Got her finger on the trigger.
BG: Имам си пръст на спусъка.

EN: Baby, baby, baby was a rock & roll nigger.
BG: Бебе, бебе, бебето е рок & roll nigger.

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Nigger.
BG: Негър.

EN: Rock & roll nigger.
BG: Рок & roll nigger.

EN: I'm a rock & roll nigger.
BG: Аз съм рок & roll nigger.

EN: This is your world in which we grow,
BG: Това е вашия свят, в който ние растат,

EN: And we will grow to hate you.
BG: И ние ще растат да ви мразят.

EN: We will grow to hate you.
BG: Ние ще нарасне до ви мразят.

EN: We will grow. We will grow.
BG: Ние ще расте. Ние ще расте.

EN: We will grow to hate you.
BG: Ние ще нарасне до ви мразят.

EN: [Repeat]
BG: [Повторение]

EN: 1-2-3-4!
BG: 1-2-3-4!

EN: I was lost in the valley of pleasure.
BG: Е загубен в долината на удоволствие.

EN: I was lost in the infinite sea.
BG: Е загубен в необятното море.

EN: I was lost and begging for pleasure.
BG: Аз бях загубен и просия за удоволствие.

EN: And this world is waiting for me.
BG: И този свят ме чака.

EN: Jimi Hendrix was a nigger.
BG: Джими Хендрикс е негър.

EN: Jesus Christ and grandma, too.
BG: Исус Христос и баба, също.

EN: Brian Warner (what a nigger!)
BG: Брайън Уорнър (какво един негър!)

EN: Nigger, nigger, nigger nigger nigger!
BG: Негър,Негър, негър негър негър!

EN: [Chorus Twice]
BG: [Припева два пъти]

EN: Yeah! Yeah!
BG: Да! Да!

EN: Fuck you! Fuck you! Fuck you!
BG: Майната ти! Майната ти! Майната ти!

EN: FUCK YOU!
BG: МАЙНАТА ТИ!