Artist: 
Search: 
Marilyn Manson - Rock Is Dead lyrics (Bulgarian translation). | All simple monkeys with alien babies
, Amphetamines for boys
, And crucifixes for ladies
, Sampled...
03:11
video played 1,221 times
added 7 years ago
Reddit

Marilyn Manson - Rock Is Dead (Bulgarian translation) lyrics

EN: All simple monkeys with alien babies
BG: Всички прости маймуни с чужди бебета

EN: Amphetamines for boys
BG: Амфетамини за момчета

EN: And crucifixes for ladies
BG: И разпятия за дами

EN: Sampled and soulless
BG: Извадката и бездушен

EN: Worldwide and real webbed
BG: По света и реалния ципест

EN: You sell all the living
BG: Продавате всички живи

EN: For more safer dead
BG: За по-безопасно мъртъв

EN: Anything to belong
BG: Всичко принадлежи

EN: Anything to belong
BG: Всичко принадлежи

EN: Rock is deader than dead
BG: Рок е deader от мъртвите

EN: Shock is all in your head
BG: Шок е всичко в главата си

EN: Your sex and your dope is all that we're fed
BG: Секс и си дрога е всичко, което ние сме хранени

EN: So fuck all your protests and
BG: Така че Майната протестите си и

EN: Put them bed
BG: Сложете ги легло

EN: God is in the tv
BG: Бог е в ТВ

EN: Rock (x4)
BG: Рок (x 4)

EN: 1,000 mothers are praying for it
BG: 1000 майки се молят за него

EN: We're so full of hope
BG: Ние сме толкова изпълнена с надежда

EN: And so full of shit
BG: И толкова пълен с глупости

EN: Build a new god
BG: Изграждане на нов Бог

EN: To medicate and to ape
BG: Да лекувам и да маймуна

EN: Sell us ersatz
BG: Продават ни ерзац

EN: Dressed up and real fake
BG: Облечени нагоре и реално фалшив

EN: Anything to belong
BG: Всичко принадлежи

EN: Anything to belong
BG: Всичко принадлежи

EN: Rock is deader than dead
BG: Рок е deader от мъртвите

EN: Shock is all in your head
BG: Шок е всичко в главата си

EN: Your sex and your dope is all that we're fed
BG: Секс и си дрога е всичко, което ние сме хранени

EN: So fuck all your protests and
BG: Така че Майната протестите си и

EN: Put them bed
BG: Сложете ги легло

EN: God is in the tv
BG: Бог е в ТВ

EN: Rock (x4)
BG: Рок (x 4)

EN: Rock is deader than dead
BG: Рок е deader от мъртвите

EN: Shock is all in your head
BG: Шок е всичко в главата си

EN: Your sex and your dope is all that we're fed
BG: Секс и си дрога е всичко, което ние сме хранени

EN: So fuck all your protests and
BG: Така че Майната протестите си и

EN: Put them to bed
BG: Ги поставя в леглото