Artist: 
Search: 
 - Mariah Carey & Justin Bieber - All I Want For Christmas Is You (SuperFestive!) lyrics (Bulgarian translation). | I don't want a lot for Christmas
, There is just one thing I need
, And I don't care about the...
04:12
Reddit

Mariah Carey & Justin Bieber - All I Want For Christmas Is You (SuperFestive!) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I don't want a lot for Christmas
BG: Не искам много за Коледа

EN: There is just one thing I need
BG: Има само едно нещо, което имам нужда

EN: And I don't care about the presents
BG: И не ми пука за подаръци

EN: Underneath the Christmas tree
BG: Под Коледно дърво

EN: I don't need to hang my stocking
BG: Няма нужда да затворите ми гъстота на отглеждане

EN: There upon the fireplace
BG: Там след камина

EN: Santa Claus won't make me happy
BG: Дядо Коледа няма да ме щастлив

EN: With a toy on Christmas Day
BG: С дадена играчка на Коледа

EN: I just want you for my own
BG: Просто искам да за моето собствено

EN: More than you could ever know
BG: Повече, отколкото сте някога да знаят

EN: Make my wish come true
BG: Направи ми желание мечтите

EN: All I want for Christmas
BG: Всички искам за Коледа

EN: Is you
BG: Е ви

EN: Oh I won't ask for much this Christmas
BG: О няма да попитам за много тази Коледа за

EN: I won't even wish for snow
BG: Дори няма да искате за сняг

EN: And I'm just gonna keep on waiting
BG: И аз съм просто ще запази на изчакване

EN: Underneath the mistletoe
BG: Под mistletoe

EN: I won't make a list and send it
BG: Аз няма да списък и да го изпрати

EN: To the North Pole for Saint Nick
BG: За Северния полюс за Свети Ник

EN: I won't even stay awake to
BG: Аз дори няма да остава буден по да

EN: Hear those magic reindeer click
BG: Чувате тези вълшебни северни елени щракнете върху

EN: 'Cause I just want you here tonight
BG: 'Cause просто искам тук довечера

EN: Holding on to me so tight
BG: Стопанство на ми го плътно

EN: What more can I do?
BG: Какво повече да мога да направя?

EN: Cause baby all I want for Christmas is you
BG: Причина бебето всички искам за Коледа е ви

EN: You
BG: Вие

EN: Oh all the lights are shining
BG: О всички светофари са сияние

EN: So brightly everywhere
BG: Така ярко навсякъде

EN: And the sound of children's
BG: И звученето на детски

EN: Laughter fills the air
BG: Смехът запълва въздух

EN: And everyone is singing
BG: И всеки е пеене

EN: I hear those sleigh bells ringing
BG: Чувам тези шейна звънци позвъняване

EN: Santa won't you bring me the one I really need?
BG: Санта няма да можете да ме една наистина трябва?

EN: Won't you please bring my baby to me?
BG: Няма да ви моля, донесете бебето ми за мен?

EN: Oh I don't want a lot for Christmas
BG: О не желая много за Коледа

EN: This is all I'm asking for
BG: Това е всичко питам за

EN: I just want to see my baby
BG: Просто искам да видя моя бебе

EN: Standing right outside my door
BG: Постоянен отдясно извън моята врата

EN: Oh I just want you for my own
BG: О просто искам да за моето собствено

EN: More than you could ever know
BG: Повече, отколкото сте някога да знаят

EN: Make my wish come true
BG: Направи ми желание мечтите

EN: Baby all I want for Christmas is
BG: Бебешки всички искам за Коледа е

EN: You baby
BG: Вие бебе

EN: All I want for Christmas is you baby
BG: Всички искам за Коледа е ви бебе

EN: All I want for Christmas is you baby
BG: ВсичкиИскам за Коледа е ви baby

EN: All I want for Christmas is you baby
BG: Всички искам за Коледа е ви бебе