Artist: 
Search: 
Maria Irazaba - The Wanderer (Dion & the Belmonts Cover) lyrics (Bulgarian translation). | Oh well, I'm the type of guy who will never settle down
, Where pretty girls are, well you know that...
02:45
Reddit

Maria Irazaba - The Wanderer (Dion & the Belmonts Cover) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Oh well, I'm the type of guy who will never settle down
BG: О добре, аз съм тип човек, който никога не ще се успокоят

EN: Where pretty girls are, well you know that I'm around
BG: Когато доста момичета са, добре знаете, че аз съм около

EN: I kiss 'em and I love'em 'cause to me they're all the same
BG: Целувам ги и аз love'em защото за мен те са едни и същи

EN: I hug 'em and I squeeze 'em they don't even know my name
BG: Аз те прегърна ги и аз ги Стискам те дори не знаят името ми

EN: They call me the wanderer, yeah the wanderer
BG: Те ме наричат wanderer, да скитник

EN: I roam around-around-around
BG: Аз бродя наоколо около около

EN: Oh well, there's Flo on my left and there's Mary on my right
BG: О добре, има Фло от лявата ми страна и там е Мери от дясната ми страна

EN: And Janie is the girl well, that I'll be with tonight
BG: И Джени е момиче, добре, че ще бъде с тази вечер

EN: And when she asks me which one I love the best
BG: И когато тя ме пита коя обичам най-добрите

EN: I tear open my shirt and I show her "Rosie" on my chest
BG: Аз разкъсам ризата ми и показват си "Rosie" на гърдите ми

EN: 'Cause I'm a wanderer, yeah the wanderer
BG: Да, защото аз съм скитник, скитник

EN: I roam around-around-around
BG: Аз бродя наоколо около около

EN: Oh well, I roam from town to town
BG: О добре, аз се скитат от град на град

EN: I go through life without a care
BG: Аз минават през живота без грижи

EN: And I'm as happy as a clown
BG: И аз съм толкова щастлив като клоун

EN: A-with my two fists of iron, but I'm going nowhere, aah
BG: А-с моите две юмруци на желязо, но аз ходя никъде, ААА

EN: I'm the type of guy that likes to roam around
BG: Аз съм тип човек, който обича да се скитат около

EN: I'm never in one place, I roam from town to town
BG: Аз съм никога не на едно място, аз се скитат от град на град

EN: And when I find myself I'm a-fallin' for some girl
BG: И когато намеря себе си аз съм a fallin' за някакво момиче

EN: Yeah, I hop right into that car of mine
BG: да, аз хоп право в тази кола на мина

EN: I drive around the world
BG: Аз карам по света

EN: Yeah, I'm a wanderer, yeah the wanderer
BG: да, аз съм скитник, да скитник

EN: I roam around-around-around
BG: Аз бродя наоколо около около

EN: Oh yeah, I'm the type of guy that likes to roam around
BG: О да, аз съм вид на човек, който обича да се скитат около

EN: I'm never in one place, I roam from town to town
BG: Аз съм никога не на едно място, аз се скитат от град на град

EN: And when I find myself a-fallin' for some girl
BG: И когато намеря себе си в fallin' за някакво момиче

EN: I hop right into that car of mine
BG: Аз хоп право в тази кола на мина

EN: Drive around the world
BG: Шофиране по целия свят

EN: 'Cause I'm a wanderer, yeah a wanderer
BG: Да, защото аз съм скитник, скитник

EN: I roam around-around-around-around-around
BG: Аз бродя наоколо около около около около

EN: 'Cause I'm a wanderer, yeah a wanderer
BG: Да, защото аз съм скитник, скитник

EN: I roam around-around-around-around-around
BG: Аз бродяоколо около около около около