Artist: 
Search: 
Reddit

Maria Coma - Segons lyrics

Vuitanta-sis mil...
Vuitanta-sis mil... Quatre-centes... Quatre-centes.
Oportunitats.
Cada dia d'aquests:
Trenta-un milions cinc-cents trenta-sis mil.
Trenta-un milions cinc-cents trenta-sis mil.
Gràcies per ser-hi sempre en tot moment.
Cada segon, cada segon.