Artist: 
Search: 
Marc Almond - Something's Gotten Hold of My Heart (feat. Gene Pitney) lyrics (Bulgarian translation). | Something's gotten hold of my heart
, Keeping my soul and my senses apart
, Something's gotten into...
04:43
Reddit

Marc Almond - Something's Gotten Hold of My Heart (feat. Gene Pitney) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Something's gotten hold of my heart
BG: придобили Нещо държат на сърцето ми

EN: Keeping my soul and my senses apart
BG: Поддържане на душата ми и ми сетива, освен

EN: Something's gotten into my life
BG: Нещо придобили в живота ми

EN: Cutting it's way through my dreams like a knife
BG: Рязане това е начин чрез сънищата ми като нож

EN: Turning me up, and turning me down
BG: Що ме, и аз да намалите

EN: Making me smile, and making me frown
BG: Ме кара да се усмихва, и ме кара да се мръщят

EN: In a world that was small
BG: В един свят, който е бил малък

EN: I once lived in a time that was peace and no
BG: Аз след като са живели във време, което е мир и не

EN: troubles at all
BG: проблеми на всички

EN: But then you came my way And a feeling
BG: Но след това дойде по моя начин и чувство

EN: (of) unknown shook my heart,
BG: (На) неизвестен разтърси сърцето ми,

EN: made me want you to stay
BG: ме накара да искам да остане

EN: All of my nights, and all of my days
BG: Всичките ми нощи, и всички мои дни

EN: (yeah I gotta tell you now) Something's
BG: (Аз да трябва да ви кажа сега) Нещо

EN: gotten hold of my hand
BG: придобили хвана ръката ми

EN: Dragging my soul to a beautiful land
BG: Проследи моята душа в красива земя

EN: Yeah, something has invaded my night
BG: Да, нещо ми е нахлул нощ

EN: Painting my sleep with a colour so bright
BG: Живопис съня си с толкова ярки цветове

EN: Changing the grey, and changing the blue
BG: Смяна на сиво, синьо и промяна на

EN: Scarlet for me, and scarlet for you
BG: Скарлет за мен, и червена за вас

EN: I got to know if this is the real thing
BG: Трябва да знам дали това е нещо истинско

EN: I got to know it's making my heart sing
BG: Трябва да знаете, че е като сърцето ми пее

EN: Wo-hoo-o-ye-e-e-e-e e
BG: Уо-хоо-о-ли-eeee д

EN: You smile and I am lost for a lifetime
BG: Вие усмивка и аз съм загубен за цял живот

EN: Each minute spent with you is the
BG: Всяка минута, прекарана с теб е

EN: right time Every hour, every day
BG: точното време на всеки час, всеки ден

EN: You touch me and my mind goes astray,
BG: Ти ме докосваш и съзнанието ми се отклонява,

EN: yeah Baby, baby
BG: Да, скъпа, скъпа

EN: Something's gotten hold of my hand
BG: придобили Нещо хвана ръката ми

EN: Dragging my soul to a beautiful land
BG: Проследи моята душа в красива земя

EN: Something's gotten into my life
BG: Нещо придобили в живота ми

EN: Cutting it's way through my dreams like a knife
BG: Рязане това е начин чрез сънищата ми като нож

EN: Turning me up, and turning me down
BG: Що ме, и аз да намалите

EN: Making me smile, and making me frown
BG: Ме кара да се усмихва, и ме кара да се мръщят

EN: In a world that was small
BG: В един свят, който е бил малък

EN: I once lived in a time that was peace and no
BG: Аз след като са живели във време, което е мир и не

EN: troubles at all
BG: проблеми на всички

EN: But then you, you came my way And a feeling
BG: Но тогава, ти дойде по моя начин и чувство

EN: (of) unknown shook my heart,
BG: (На) неизвестен разтърси сърцето ми,

EN: made me want you to stay
BG: ме накара да искам да остане

EN: All of my nights, and all of my days
BG: Всичките ми нощи, и всички мои дни

EN: (I gotta tell you now) Something's
BG: (Трябва да ти кажа сега) Нещо

EN: gotten hold of my heart
BG: придобили държат на сърцето ми

EN: Keeping my soul and my senses apart
BG: Поддържане на душата ми и ми сетива, освен

EN: Yeah, something has invaded my night
BG: Да, нещо ми е нахлул нощ

EN: Painting my sleep with a colour so bright
BG: Живопис съня си с толкова ярки цветове

EN: Changing the grey, and changing the blue
BG: Смяна на сиво, синьо и промяна на

EN: Scarlet for me, and scarlet for you
BG: Скарлет за мен, и червена за вас

EN: Dragging my soul to a beautiful land
BG: Проследи моята душа в красива земя

EN: Yeah, something has invaded my night
BG: Да, нещо ми е нахлул нощ

EN: Painting my sleep with a colour so bright
BG: Живопис съня си с толкова ярки цветове

EN: Changing the grey, and changing the blue
BG: Смяна на сиво, синьо и промяна на

EN: Scarlet for me, and scarlet for you
BG: Скарлет за мен, и червена за вас