Artist: 
Search: 
 - Maq I Magapasa - Nauchi Me lyrics (English translation). | Ти си толкова различна,
, ти си нежна екзотична,
, но...
04:10
video played 292 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Maq I Magapasa - Nauchi Me (English translation) lyrics

BG: Ти си толкова различна,
EN: You are so different,

BG: ти си нежна екзотична,
EN: you are a gentle, exotic

BG: но обичам друга в този час.
EN: but I love the other at this time.

BG: Моля те не се обаждай
EN: Please do not be obaždaj

BG: и интриги не насаждай
EN: and intrigues not nasaždaj

BG: всичко беше грешка между нас.
EN: everything was a mistake between us.

BG: Научи ме да не мисля повече за тебе,
EN: Teach me not to think more for you

BG: щом съм сама.
EN: When I'm alone.

BG: научи ме да не страдам,
EN: teach me to not stradam,

BG: че не си до мене а с другата.
EN: not to me and with the other.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Научи ме да не те обичам.
EN: Teach me not to love you.

BG: Научи ме как да те наричам.
EN: Teach me how to they mean.

BG: Научи ме да съм лед студена.
EN: Teach me to I'm ice cold.

BG: Научи ме да не съм сломена.
EN: Teach me to I'm not shattered.

BG: И после се върни, пак при нея ти.
EN: And then return, again with it you.

BG: Кой ли дявол те изпрати,
EN: Who like Satan they send,

BG: споделих със теб греха ти
EN: shared with you SIN?

BG: и сега ме пари мислъта.
EN: and now me money misl″ta.

BG: Теб докосвам а съм с нея
EN: You dokosvam a I'm with it

BG: в омагьосан кръг живея
EN: in the vicious circle live

BG: и не зная как ще се спася.
EN: and I don't know how it will be spasâ.

BG: Научи ме да не мисля повече за тебе,
EN: Teach me not to think more for you

BG: щом съм сама.
EN: When I'm alone.

BG: Научи ме да не страдам,
EN: Teach me to not stradam,

BG: че не си до мене а с другата.
EN: not to me and with the other.

BG: Припев: (х2)
EN: Chorus: (/1/)