Artist: 
Search: 
 - Maq I Magapasa - Ще Остана lyrics (English translation). | Много пъти аз ти казвах сбогом
, тайно вярвах, че без...
03:51
video played 215 times
added 8 years ago
Reddit

Maq I Magapasa - Ще Остана (English translation) lyrics

BG: Много пъти аз ти казвах сбогом
EN: Many times I tell you goodbye

BG: тайно вярвах, че без тебе мога.
EN: I secretly believe that without you I can.

BG: Хвърлях чужди погледи и искри,
EN: Alien eyes and threw Sparks,

BG: но оставах твоя винаги.
EN: but I've stayed your always.

BG: Макар да бях до тебе всеки час,
EN: While I was at you every hour,

BG: недей да мислиш, че съм ангел аз.
EN: don't you think I'm an Angel.

BG: Тайно тръпнех по безброй жени,
EN: Secretly I was thrilled for countless women,

BG: но дочувах твойто остани.
EN: but dočuvah your stay.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Ще остана, ще остана
EN: I will stay, I will stay

BG: пак с тебе даже да сгреша.
EN: again with you even if you make a mistake.

BG: Аз и ти не сме измама,
EN: You and I are not a scam

BG: ние с тебе сме една душа.
EN: you're a soul.

BG: Ще остана, ще остана,
EN: I will stay, I will stay,

BG: твойте жадни за любов ръце.
EN: your thirsty for love.

BG: Аз и ти не сме измама,
EN: You and I are not a scam

BG: ние с тебе сме едно сърце.
EN: you're one heart.

BG: Често моята суета,
EN: Often my vanity,

BG: сляпа бе за любовта.
EN: blind was about love.

BG: Друг желаех с тъмна страст,
EN: Another wanted dark passion

BG: но оставах твоя аз.
EN: but I remain yours.

BG: И аз на моята жажда бях в плен,
EN: And I my thirst was in captivity,

BG: нали един живот ми е дарен.
EN: aren't you one life is bestowed upon me.

BG: Тайно тръпнех по безброй жени,
EN: Secretly I was thrilled for countless women,

BG: но дочувах твойто остани.
EN: but dočuvah your stay.

BG: Припев: (х2)
EN: Chorus: (x 2)