Artist: 
Search: 
 - Manowar - Father (Bulgarian Version) lyrics (Chinese translation). | Когато малък бях -
, ме хвана за ръка.
, Татко, осъзнах
,...
04:16
video played 685 times
added 8 years ago
Reddit

Manowar - Father (Bulgarian Version) (Chinese translation) lyrics

BG: Когато малък бях -
ZH: 当时小-

BG: ме хвана за ръка.
ZH: 她抓住我的手。

BG: Татко, осъзнах
ZH: 爸爸,我意识到

BG: най-сетне и това.
ZH: 最后,和这。

BG: Научи ме кое е
ZH: 教我什么是

BG: добро и зло -
ZH: 善与恶-

BG: то дар безценен бе
ZH: 它是无价的礼物

BG: в моя живот.
ZH: 在我的生活。

BG: Не ме подведе ти,
ZH: 你别让我失望吧

BG: а просветли;
ZH: 和启发 ;

BG: чрез грешките ми -
ZH: 通过我的错误-

BG: ме закали.
ZH: 钢化玻璃她我。

BG: В смях и в раздори
ZH: 在笑声中纷争

BG: летяха дни...
ZH: 飞行天。

BG: Позна, че някой ден ден
ZH: 你猜对了,那一天一天

BG: ще знам - прав си ти!
ZH: 我知道你说得对 !

BG: Ти с мен си
ZH: 你和我在一起

BG: във всички мои слова
ZH: 在我所有的文字

BG: и всеки час
ZH: 和每个小时

BG: и ден аз те зова,
ZH: 和那天我打电话给你,

BG: и знам, че аз
ZH: 我知道是我

BG: от теб съм просто част.
ZH: 从你,我只是一部分。

BG: А ти живя за нас
ZH: 你住我们

BG: и в твоя път
ZH: 和你的路

BG: отдаде всеки час
ZH: 每小时支付

BG: с жар на дома.
ZH: 与家的热情。

BG: Всички ни дари
ZH: 我们所有人捐

BG: с чиста любов
ZH: 与纯纯的爱

BG: и с ръце добри
ZH: 和用手好

BG: даде благослов.
ZH: 给一个祝福。

BG: Ти с мен си
ZH: 你和我在一起

BG: във всички мои слова
ZH: 在我所有的文字

BG: и всеки час
ZH: 和每个小时

BG: и ден аз те зова,
ZH: 和那天我打电话给你,

BG: и знам, че аз
ZH: 我知道是我

BG: от теб съм просто част.
ZH: 从你,我只是一部分。

BG: Татко, вече знам -
ZH: 爸爸,我知道-

BG: прав беше ти.
ZH: 你说得对。

BG: Твойто слово с плам
ZH: 您的徽标与热情

BG: у мен гори.
ZH: 我在火上。