Artist: 
Search: 
Manfred Mann - Do Wah Diddy Diddy lyrics (Bulgarian translation). | There she was just a-walkin' down the street, singin' "Do wah diddy diddy dum diddy do"
, Snappin'...
01:55
video played 3,229 times
added 7 years ago
by moosje
Reddit

Manfred Mann - Do Wah Diddy Diddy (Bulgarian translation) lyrics

EN: There she was just a-walkin' down the street, singin' "Do wah diddy diddy dum diddy do"
BG: Тя имаше Walkin само а ' надолу по улицата, Пей "прави ли wah diddy diddy diddy дум"

EN: Snappin' her fingers and shufflin' her feet, singin' "Do wah diddy diddy dum diddy do"
BG: Snappin' пръстите си и shufflin' си крака, Пей "Wah diddy diddy dum diddy направи"

EN: She looked good (looked good), she looked fine (looked fine)
BG: Тя изглеждаше добре (изглеждаше добре), тя изглеждаше добре (погледна глоба)

EN: She looked good, she looked fine and I nearly lost my mind
BG: Тя изглеждаше добре, тя изглеждаше добре и почти загубил ума си

EN: Before I knew it she was walkin' next to me, singin' "Do wah diddy diddy dum diddy do"
BG: Преди знаех, че тя е Walkin ' до мен, Пей "прави ли wah diddy diddy diddy дум"

EN: Holdin' my hand just as natural as can be, singin' "Do wah diddy diddy dum diddy do"
BG: Holdin' ръката ми толкова естествено, колкото може да бъде, Пей "Wah diddy diddy dum diddy направи"

EN: We walked on (walked on) to my door (my door)
BG: Ние ходи (ходи на) до моята врата (моята врата)

EN: We walked on to my door, then we kissed a little more
BG: Вървяхме към моята врата, а след това ние целуна малко повече

EN: Whoa-oh, I knew we was falling in love
BG: О-о, знаех, че ние е попадащи в любовта

EN: Yes I did, and so I told her all the things I'd been dreamin' of
BG: Да го направих, и така казах, че всички неща са били dreamin' на

EN: Now we're together nearly every single day, singin' "Do wah diddy diddy dum diddy do"
BG: Сега ние сме заедно почти всеки ден, Пей "прави ли wah diddy diddy diddy дум"

EN: A-we're so happy and that's how we're gonna stay, singin' "Do wah diddy diddy dum diddy do"
BG: А-ние сме толкова щастливи и това е как ние ще да остане, Пей "прави ли wah diddy diddy diddy дум"

EN: Well I'm hers (I'm hers), she's mine (she's mine)
BG: Ами аз съм неин (аз съм неин), тя е моя (тя е мое)

EN: I'm hers, she's mine, wedding bells are gonna chime
BG: Аз съм неин, тя е моя, сватбени камбани ще звън

EN: Whoa-oh, I knew we was falling in love
BG: О-о, знаех, че ние е попадащи в любовта

EN: Yes I did, and so I told her all the things I'd been dreamin' of
BG: Да го направих, и така казах, че всички неща са били dreamin' на

EN: Now we're together nearly every single day, singin' "Do wah diddy diddy dum diddy do"
BG: Сега ние сме заедно почти всеки ден, Пей "прави ли wah diddy diddy diddy дум"

EN: A-we're so happy and that's how we're gonna stay, singin' "Do wah diddy diddy dum diddy do"
BG: А-ние сме толкова щастливи и това е как ние ще да остане, Пей "прави ли wah diddy diddy diddy дум"

EN: Well I'm hers (I'm hers), she's mine (she's mine)
BG: Ами аз съм неин (аз съм неин), тя е моя (тя е мое)

EN: I'm hers, she's mine, wedding bells are gonna chime
BG: Аз съм неин, тя е моя, сватбени камбани ще звън

EN: Whoa-oh-oh-oh, oh yeah
BG: О о о о, о да

EN: Do wah diddy diddy dum diddy do, we'll sing it
BG: Направете wah diddy diddy diddy думнаправи ние ще я изпея

EN: Do wah diddy diddy dum diddy do, oh yeah, oh, oh yeah
BG: Направете wah diddy diddy dum diddy се, о да, о, о да

EN: Do wah diddy diddy dum diddy do
BG: Wah diddy diddy dum diddy направи