Artist: 
Search: 
 - Malina & Azis - Не Знаеш lyrics (English translation). | Азис:
, Искам да ти кажа нещо,много отдавна...
, нещо,...
04:34
video played 1,572 times
added 8 years ago
by deteee
Reddit

Malina & Azis - Не Знаеш (English translation) lyrics

BG: Азис:
EN: Aziz:

BG: Искам да ти кажа нещо,много отдавна...
EN: I want to tell you something, a long time ago.

BG: нещо, което искам да го изкрещя на целия свят,
EN: something I want to shout it to the world,

BG: искам да ти кажа, че те обичам до болка.
EN: I want to tell you that I love you.

BG: Малина:
EN: Raspberry:

BG: И аз те обичам, обичам те до болка,
EN: And I love you, I love you to pain,

BG: обичам те безкрайно много, не знаеш колко много...
EN: I love you so much, you don't know how much.

BG: Азис: (2)
EN: Aziz: (2)

BG: Защо си сама,
EN: Why do you yourself,

BG: какво ти сторих, нямам вина...
EN: What have I done to you, it's not my fault.

BG: C греха се борих, нямам вина,
EN: C Sin fought, no fault,

BG: а ти не разбра...
EN: and you don't understand.

BG: Не знаеш, колко много съм те чакал аз,
EN: You don't know how much I've waited for,

BG: колко в нощите съм плакал аз, ти не знаеш...(2)
EN: how in the nights I cried I, you don't know.(2)

BG: Малина: (2)
EN: Malina: (2)

BG: Падах сама...
EN: I fell alone.

BG: В живота бурен падах сама.
EN: In life the turbulent fall alone.

BG: B живота труден падах сама,
EN: B life difficult I fell alone

BG: и бях на ръба...
EN: and I was on the edge.

BG: Падах сама...
EN: I fell alone.

BG: В живота бурен падах сама.
EN: In life the turbulent fall alone.

BG: B живота труден падах сама,
EN: B life difficult I fell alone

BG: а ти не разбра...
EN: and you don't understand.

BG: Не знаеш, ти не знаеш как съм чакала,
EN: You don't know, you don't know how I've been waiting for,

BG: колко в нощите съм плакала, ти не знаеш...(2)
EN: How many nights I've cried in, you don't know.(2)

BG: Азис и Малина: (4)
EN: Aziz and Malina: (4)

BG: Не знаеш, ти не знаеш как те чаках аз,
EN: You don't know, you don't know how waiting for me,

BG: ти не знаеш колко плаках аз, ти не знаеш...
EN: you don't know how long I cried I, you don't know.