Artist: 
Search: 
Mali Music - Beautiful lyrics (Bulgarian translation). | It’s a blessing to see people
, With their heads up to the sky still
, Cos honestly for the same...
03:43
video played 519 times
added 4 years ago
by XTCMan
Reddit

Mali Music - Beautiful (Bulgarian translation) lyrics

EN: It’s a blessing to see people
BG: Това е благословия да видите хора

EN: With their heads up to the sky still
BG: С главите си до небето все още

EN: Cos honestly for the same people
BG: Cos честно за едни и същи хора

EN: Life can be so real
BG: Животът може да бъде толкова истински

EN: I’m amazed by all your strength, I am
BG: Аз съм изумен от всичката си сила, аз съм

EN: And I’m grateful you come through yeah, yeah
BG: И аз съм благодарен, да дойде чрез да, да

EN: So I take this time to stop a moment
BG: Така че аз се този път да спрете за момент

EN: And show my gratitude
BG: И да се покаже своята благодарност

EN: For you I...
BG: За вас аз...

EN: I put my lighter in the air for you
BG: Сложих си запалка във въздуха за вас

EN: I see whatch’u doing, yeah I see whatch’u go through
BG: Виждам, че whatch'u прави, да виждам whatch'u минават през

EN: Put my lighter in the air, the truth is you’re beautiful, beautiful
BG: Сложи ми запалка във въздуха, истината е, ти си красива, красива

EN: Now put your lighter in the air for us,
BG: Сега сложи си запалка във въздуха за нас,

EN: Everybody singin' together, sing a new song
BG: Всеки Пей заедно, пеят нова песен

EN: Put your lighter in the air for love is beautiful, beautiful
BG: Сложи си запалка във въздуха, защото любовта е красива, красива

EN: Many mighty ships are sinking
BG: Много силни кораби са потъване

EN: Many stars are falling down
BG: Много звезди се падна

EN: And I count it as a blessing
BG: И аз го броя като благословение

EN: That you hold me up now
BG: Че вие сега ме държи

EN: I can tell that you’ve been praying
BG: Мога да кажа, че сте се моли

EN: My whole life has turned around, yeei yeeeah
BG: През целия си живот е обърна, yeei yeeeah

EN: And I can’t go without saying
BG: И аз не мога да отида без да казва

EN: That I thank God for you all now
BG: Че аз благодаря на Бог за вас всички сега

EN: Eh, for you I...
BG: Нали за вас аз...

EN: I put my lighter in the air for you
BG: Сложих си запалка във въздуха за вас

EN: I see whatch’u doing, yeah I see whatch’u go through
BG: Виждам, че whatch'u прави, да виждам whatch'u минават през

EN: Put my lighter in the air, the truth is you’re beautiful, beautiful
BG: Сложи ми запалка във въздуха, истината е, ти си красива, красива

EN: Now put your lighter in the air for us,
BG: Сега сложи си запалка във въздуха за нас,

EN: Everybody singin' together, sing a new song
BG: Всеки Пей заедно, пеят нова песен

EN: Put your lighter in the air for love is beautiful, beautiful
BG: Сложи си запалка във въздуха, защото любовта е красива, красива

EN: Let me hear you say yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa
BG: Нека да те чуя да казваш яа яа яа яа, яа яа яа

EN: (yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa)
BG: (яа яа яа яа, яа яа яа)

EN: Say yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa
BG: Казват яа яа яа яа, яа яа яа

EN: (yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa)
BG: (яа яа яа яа, яа яа яа)

EN: Let me hear you say yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa
BG: Нека да те чуя да казвашяа яа яа яа, яа яа яа

EN: (yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa)
BG: (яа яа яа яа, яа яа яа)

EN: Say yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa
BG: Казват яа яа яа яа, яа яа яа

EN: (yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa)
BG: (яа яа яа яа, яа яа яа)

EN: I put my lighter in the air for you
BG: Сложих си запалка във въздуха за вас

EN: I see whatch’u doing, yeah I see whatch’u go through
BG: Виждам, че whatch'u прави, да виждам whatch'u минават през

EN: Put my lighter in the air, the truth is you’re beautiful, beautiful
BG: Сложи ми запалка във въздуха, истината е, ти си красива, красива

EN: Now put your lighter in the air for us,
BG: Сега сложи си запалка във въздуха за нас,

EN: Everybody singin together, sing a new song
BG: Всички много заедно, пеят нова песен

EN: Put your lighter in the air for love is beautiful, beautiful
BG: Сложи си запалка във въздуха, защото любовта е красива, красива

EN: Let me hear you say yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa
BG: Нека да те чуя да казваш яа яа яа яа, яа яа яа

EN: (yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa)
BG: (яа яа яа яа, яа яа яа)

EN: Say yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa
BG: Казват яа яа яа яа, яа яа яа

EN: (yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa)
BG: (яа яа яа яа, яа яа яа)

EN: Let me hear you say yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa
BG: Нека да те чуя да казваш яа яа яа яа, яа яа яа

EN: (yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa)
BG: (яа яа яа яа, яа яа яа)

EN: Say yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa
BG: Казват яа яа яа яа, яа яа яа

EN: (yaa yaa yaa yaa, yaa yaa yaa)
BG: (яа яа яа яа, яа яа яа)