Artist: 
Search: 
Maia - Скрий Се От Мен lyrics (Chinese translation). | Скришом иди си от мене,
, мойто сърце да не знае,
, душата...
04:37
video played 154 times
added 9 years ago
Reddit

Maia - Скрий Се От Мен (Chinese translation) lyrics

BG: Скришом иди си от мене,
ZH: 从我,悄悄地走

BG: мойто сърце да не знае,
ZH: 我的心知道

BG: душата ми да не стене,
ZH: 我的灵魂不呻吟,

BG: не съм готово за края.
ZH: 我不准备结束。

BG: Вържиме за някой спомен,
ZH: 对于一些内存 V″ržime

BG: в който измамно сам твоя.
ZH: 在其中一个虚假的自我。

BG: Скрий се в света огромен,
ZH: 隐藏在世界中,巨大的

BG: бягай щастие мое.
ZH: 运行我的幸福。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Скрий се от мене на прах стани,
ZH: 从我尘埃出现,隐藏

BG: скрий се от мене и ме спаси,
ZH: 躲着我,拯救我,

BG: че ако чуя сърцето ти
ZH: 如果你听到你的心

BG: непоправимо ще уголошея.
ZH: 不可挽回地将 ugološeâ。

BG: Скрий се от мене на прах стани,
ZH: 从我尘埃出现,隐藏

BG: скрий се от мене и ме спаси,
ZH: 躲着我,拯救我,

BG: че ако видя лицето ти
ZH: 如果我看到你的脸

BG: непоправимо ще ослепея.
ZH: 不可挽回地盲目。

BG: Твойто очи гледат празни,
ZH: 你的眼睛看看空的

BG: трябва от мен да ги скриеш,
ZH: 需要将其隐藏,

BG: страшните думи не казвай
ZH: 可怕的词不告诉

BG: с тях можеш да ме убиеш.
ZH: 和他们一起,你可以杀死我。

BG: Вържи ме за някой спомен,
ZH: 把我绑到任何内存

BG: в който измамно сам твоя.
ZH: 在其中一个虚假的自我。

BG: Скрий се в света огромен,
ZH: 隐藏在世界中,巨大的

BG: бягай щастие мое.
ZH: 运行我的幸福。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Скрий се от мене на прах стани,
ZH: 从我尘埃出现,隐藏

BG: скрий се от мене и ме спаси,
ZH: 躲着我,拯救我,

BG: че ако чуя сърцето ти
ZH: 如果你听到你的心

BG: непоправимо ще уголошея.
ZH: 不可挽回地将 ugološeâ。

BG: Скрий се от мене на прах стани,
ZH: 从我尘埃出现,隐藏

BG: скрий се от мене и ме спаси,
ZH: 隐藏从我和救我,

BG: че ако видя лицето ти
ZH: 如果我看到你的脸

BG: непоправимо ще ослепея.
ZH: 不可挽回地盲目。

BG: ...ако можех да те задържа бих те обичала винаги сега ако разбираш сълзите ми те са за нас двамата. Моята любов,твоята любов вече няма нищо...
ZH: ...如果我可以拥抱你,爱你总是现在如果你明白我他们是关于我们的眼泪。我的爱有你的爱是不会再有什么。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Скрий се от мене на прах стани,
ZH: 从我尘埃出现,隐藏

BG: скрий се от мене и ме спаси,
ZH: 躲着我,拯救我,

BG: че ако чуя сърцето ти
ZH: 如果你听到你的心

BG: непоправимо ще уголошея.
ZH: 不可挽回地将 ugološeâ。

BG: Скрий се от мене на прах стани,
ZH: 从我尘埃出现,隐藏

BG: скрий се от мене и ме спаси,
ZH: 躲着我,拯救我,

BG: че ако видя лицето ти
ZH: 如果我看到你的脸

BG: непоправимо ще ослепея.
ZH: 不可挽回地盲目。