Artist: 
Search: 
Magic Affair - Omen III lyrics (Bulgarian translation). | SHOW YOU WHERE
, SHOW YOU WHERE
, SHOW YOU WHERE
, SHOW YOU WHERE
, 
, DO WHAT YOU WANT BUT THINK...
03:57
video played 817 times
added 8 years ago
Reddit

Magic Affair - Omen III (Bulgarian translation) lyrics

EN: SHOW YOU WHERE
BG: КЪДЕ ДА ПОКАЖЕТЕ

EN: SHOW YOU WHERE
BG: КЪДЕ ДА ПОКАЖЕТЕ

EN: SHOW YOU WHERE
BG: КЪДЕ ДА ПОКАЖЕТЕ

EN: SHOW YOU WHERE
BG: КЪДЕ ДА ПОКАЖЕТЕ

EN: DO WHAT YOU WANT BUT THINK ABOUT THE OMEN
BG: Прави каквото искаш, но мисля, ЗА поличба

EN: A VISION IN YOUR MIND WILL LEAD YOUR WAY
BG: ВИЗИЯ в ума ЩЕ ДОВЕДЕ НА ПЪТЯ

EN: GO WHERE YOU WANT BUT DON'T FORGET THE OMEN
BG: Там, където искате, но не бива да забравяме поличба

EN: A LIGHT AT YOUR SIDE WILL SHOW YOU WHERE
BG: А светлината на ваша страна ще ви покаже къде

EN: OMEN
BG: Поличба

EN: OPEN
BG: OPEN

EN: STRAIGHT FROM THE UNDERGROUND
BG: Направо от ПОДЗЕМНИ

EN: LET ME KICK THIS QUICK DEFINISTIC
BG: LET ME KICK Това Кратко DEFINISTIC

EN: IN OTHER WORDS LET SPIRITS GET TO YOU
BG: С други думи ДА спиртните напитки стигнем до вас

EN: JUMP SPELL KIND A LIKE VOODOO
BG: JUMP SPELL вид подобен вуду

EN: EXPERIENCE THE POWER TO BEHOLD
BG: Опитът на силата, за да гледаш

EN: STRONG ENOUGH TO MAKE SPACE UNFOLD
BG: STRONG достатъчно, за да разгърне SPACE

EN: EYES HOLD BACK WITH THE SIGNAL THERE I'M READY
BG: EYES попречил от сигнала, там съм готов

EN: NIGHTMARES KIND A LIKE FREDDY
BG: Кошмарите вид подобен Фреди

EN: PLEASED TO PRESENT THE KNOWLEDGE OF THE MIND
BG: Удоволствието да представи знанията на MIND

EN: TO MAKE A DANCE AND COLLECT COMBINE
BG: ДА НАПРАВИ DANCE и събира комбинират

EN: IT'S TIME FOR THE PRO TO GO TO WORK
BG: ВРЕМЕ Е ЗА PRO да ходи на работа

EN: JUMP A BOMB TILL YOU GO BERSERK
BG: Скок на бомба, докато не подивейте

EN: TRANCING TRANCING
BG: TRANCING TRANCING

EN: BUGGING LIKE A MOTHER WHILE YOU'RE DANCING
BG: Подслушване като майка, докато сте танцуващи

EN: THIS TASTES OF SOMETHING TO KICK WITH
BG: ТОВА НЕЩО ДА вкусове на удар с

EN: WHY? BECAUSE MY WAYS ARE MYSTIC
BG: ЗАЩО? Защото моите пътища са MYSTIC

EN: DO WHAT YOU WANT BUT THINK ABOUT THE OMEN
BG: Прави каквото искаш, но мисля, ЗА поличба

EN: A VISION IN YOUR MIND WILL LEAD YOUR WAY (THE WAYS ARE MYSTIC)
BG: А визията в умът ви ще води твоя път (начините са MYSTIC)

EN: GO WHERE YOU WANT BUT DON'T FORGET THE OMEN
BG: Там, където искате, но не бива да забравяме поличба

EN: A LIGHT AT YOUR SIDE WILL SHOW YOU WHERE (THE WAYS ARE MYSTIC)
BG: А светлината на ваша страна ще ви покаже къде (начините са MYSTIC)

EN: DO WHAT YOU WANT BUT THINK ABOUT THE OMEN
BG: Прави каквото искаш, но мисля, ЗА поличба

EN: .........
BG: .........

EN: OMEN
BG: Поличба

EN: OPEN
BG: OPEN

EN: BLACK BOYS GO FOR THE MAN DELIVER THE MIRACLE
BG: BLACK момчета отивам за MAN ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧУДО

EN: NO ONE IS ACRITICAL
BG: Никой не е ACRITICAL

EN: LOOK IN MY EYES AND ALL YOU SEE IS DARKNESS
BG: Погледни ме в очите и всичко, което виждате, е МРАКА

EN: WAIT A SECOND
BG: Чакай малко

EN: WATCH AS THE SPARK GETS
BG: Внимавайте, тъй като на SPARK получава

EN: BRIGHT ENOUGH TO LIGHT A PATH FOR MY SON
BG: Достатъчно ярки да запали пътя за сина ми

EN: DANCE AND THE BEAT KEEPS GOING
BG: Танца и BEAT ще поддържа

EN: MESMERIZE AND MY VOICE RISES
BG: Хипнотизирам И гласът ми се издига

EN: CAN'T CONTROL THE WAY I'M HYPNOTIZING
BG: Не могат да контролират начин, аз съм HYPNOTIZING

EN: PEOPLE IN A HOUSE THAT MAKE YOU MOVE
BG: ХОРА В една къща, която ви правят MOVE

EN: HIP HOP INTO A TRANCE-LIKE TIGHT MOVE
BG: ХИП ХОП В подобно на транс здраво MOVE

EN: VARIOUS STARS ARE BROKEN
BG: РАЗЛИЧНИ ЗВЕЗДИ са счупени

EN: MASTERING MY PRACTICAL SKILL SMOKING
BG: УСВОЯВАНЕ MY ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ пушене

EN: HEAT IT UP
BG: Загрява се UP

EN: HEAT IT UP
BG: Загрява се UP

EN: GIVE ME THE MIKE AND WATCH THE ACHE CAKE HEAT IT UP
BG: Дай ми MIKE и да гледате HEAT AChE CAKE It Up

EN: A LITTLE TASTE OF SOMETHING TO KICK WITH
BG: Да опитате малко нещо за удар с

EN: WHY? MY WAYS ARE MYSTIC
BG: ЗАЩО? Моите пътища са MYSTIC

EN: 'CAUSE MY WAYS ARE MYSTIC
BG: Защото Моите пътища са MYSTIC

EN: 'CAUSE MY WAYS ARE MYSTIC.
BG: Защото Моите пътища са мистик.

EN: DO WHAT YOU WANT
BG: Прави каквото искаш

EN: ...........
BG: ...........

EN: DO WHAT YOU WANT
BG: Прави каквото искаш

EN: ..........
BG: ..........

EN: LAID A TRAP
BG: Положи TRAP

EN: DO WHAT YOU WANT
BG: Прави каквото искаш

EN: DO WHAT YOU NEED
BG: КАКВО ТРЯБВА ДА

EN: DO WHAT YOU WANT
BG: Прави каквото искаш

EN: DO WHAT YOU NEED
BG: КАКВО ТРЯБВА ДА

EN: OMEN.
BG: Поличба.

EN: DO WHAT YOU WANT
BG: Прави каквото искаш

EN: ..........
BG: ..........

EN: DO WHAT YOU WANT
BG: Прави каквото искаш

EN: ..........
BG: ..........

EN: DO WHAT YOU WANT
BG: Прави каквото искаш

EN: .........
BG: .........