Artist: 
Search: 
Madonna - You'll See lyrics (Bulgarian translation). | You think that I can't live without your love
, You'll see,
, You think I can't go on another day.
,...
04:17
video played 629 times
added 8 years ago
by orynwe
Reddit

Madonna - You'll See (Bulgarian translation) lyrics

EN: You think that I can't live without your love
BG: Мислите, че не мога да живея без твоята любов

EN: You'll see,
BG: Ще видите,

EN: You think I can't go on another day.
BG: Мислите, че аз не мога да отида в друг ден.

EN: You think I have nothing
BG: Мислите, че аз нямам нищо

EN: Without you by my side,
BG: Без вас от моя страна,

EN: You'll see
BG: Ще видите

EN: Somehow, some way
BG: По някакъв начин някакъв начин

EN: You think that I can never laugh again
BG: Мислите, че никога няма да смея отново

EN: You'll see,
BG: Ще видите,

EN: You think that you destroyed my faith in love.
BG: Мислите, че вие унищожен вярата ми в любовта.

EN: You think after all you've done
BG: Мислите, че след всичко, което сте направили

EN: I'll never find my way back home,
BG: Аз никога не ще намери пътя ми обратно вкъщи,

EN: You'll see
BG: Ще видите

EN: Somehow, someday
BG: По някакъв начин, някой ден

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: All by myself
BG: Всичко от себе си

EN: I don't need anyone at all
BG: Аз съм нужда някой изобщо

EN: I know I'll survive
BG: Знам, че аз ще оцелее

EN: I know I'll stay alive,
BG: Знам, че ще остана жив,

EN: All on my own
BG: На моя собствен

EN: I don't need anyone this time
BG: Аз съм нужда някой този път

EN: It will be mine
BG: Той ще бъде мой

EN: No one can take it from me
BG: Никой не може да го вземе от мен

EN: You'll see
BG: Ще видите

EN: You think that you are strong, but you are weak
BG: Мислите, че сте силни, но са слаби

EN: You'll see,
BG: Ще видите,

EN: It takes more strength to cry, admit defeat.
BG: Отнема повече сили да плаче, да се признае за победен.

EN: I have truth on my side,
BG: Имам истината от моя страна,

EN: You only have deceit
BG: Имате само измама

EN: You'll see, somehow, someday
BG: Ще видите, някак, някой ден

EN: Chorus2:
BG: Chorus2:

EN: All by myself
BG: Всичко от себе си

EN: I don't need anyone at all
BG: Аз съм нужда някой изобщо

EN: I know I'll survive
BG: Знам, че аз ще оцелее

EN: I know I'll stay alive,
BG: Знам, че ще остана жив,

EN: I'll stand on my own
BG: Аз ще стоя моята собствена

EN: I won't need anyone this time
BG: Няма ли някой нужда този път

EN: It will be mine
BG: Той ще бъде мой

EN: No one can take it from me
BG: Никой не може да го вземе от мен

EN: You'll see
BG: Ще видите

EN: You'll see, you'll see
BG: Ще видите, ще видите

EN: You'll see, mmmm, mmmm
BG: Ще видите, Мммм, Мммм