Artist: 
Search: 
Madonna - Give It 2 Me lyrics (Bulgarian translation). | What are you waiting for?
, Nobody's gonna show you how
, Why work for someone else
, To do what you...
04:15
video played 3,433 times
added 7 years ago
by Arkane
Reddit

Madonna - Give It 2 Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: What are you waiting for?
BG: Какво чакате още?

EN: Nobody's gonna show you how
BG: Никой не ще ви покаже как

EN: Why work for someone else
BG: Защо да работите за някой друг

EN: To do what you can do right now?
BG: За да направите това, което може да направи в момента?

EN: Got no boundaries and no limits
BG: Имаш ли няма граници и няма граници

EN: If there's excitement, put me in it
BG: Ако има вълнение, ме постави в нея

EN: If it's against the law, arrest me
BG: Ако това е против закона, ме арестуват

EN: If you can handle it, undress me
BG: Ако можеш да се справиш, да ме съблечете

EN: Don't stop me now, don't need to catch my breath
BG: Не ме спре сега, не е нужно да си поема въздух

EN: I can go on and on and on
BG: Мога да отида и на и на

EN: When the lights go down and there's no one left
BG: Когато светлините угаснат и няма никой не е останал

EN: I can go on and on and on
BG: Мога да отида и на и на

EN: Give it to me, yeah
BG: Дай ми го, да

EN: No one's gonna show me how
BG: Никой не ще ми покажеш как

EN: Give it to me, yeah
BG: Дай ми го, да

EN: No one's gonna stop me now
BG: Никой не ще ме спре!

EN: They say that a good thing never lasts
BG: Те казват, че нещо добро никога не трае

EN: And then it has to fall
BG: И тогава тя трябва да попадат

EN: Those are the the people that did not
BG: Това са хората, които не са

EN: Amount to much at all
BG: Сума за много на всички

EN: Give me the bassline and I'll shake it
BG: Дай ми баслиния и аз ще го разклаща

EN: Give me a record and I'll break it
BG: Дай ми един запис и аз ще я изгубиш

EN: There's no beginning and no ending
BG: Има няма начало и няма край

EN: Give me a chance to go and I'll take it
BG: Дай ми шанс да отида и аз ще го взема

EN: Don't stop me now, don't need to catch my breath
BG: Не ме спре сега, не е нужно да си поема въздух

EN: I can go on and on and on
BG: Мога да отида и на и на

EN: When the lights go down and there's no one left
BG: Когато светлините угаснат и няма никой не е останал

EN: I can go on and on and on
BG: Мога да отида и на и на

EN: Give it to me, yeah
BG: Дай ми го, да

EN: No one's gonna show me how
BG: Никой не ще ми покажеш как

EN: Give it to me, yeah
BG: Дай ми го, да

EN: No one's gonna stop me now
BG: Никой не ще ме спре!

EN: [Pharrell:]
BG: [Pharrell:]

EN: Watch this
BG: Гледайте този

EN: Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it (what?)
BG: Вземи глупаво, да глупаво, глупаво се, не го спрете (какво?)

EN: Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it (what?)
BG: Вземи глупаво, да глупаво, глупаво се, не го спрете (какво?)

EN: Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it (what?)
BG: Вземи глупаво, да глупаво, глупаво се, не го спрете (какво?)

EN: Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it
BG: Вземи глупаво, да глупав, глупав да не го спре

EN: Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it
BG: Вземи глупаво, да глупав, глупав да не го спре

EN: (to the left, to the right, to the left, to the right)
BG: (В ляво, в дясно, в ляво, в дясно)

EN: Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it
BG: Вземи глупаво, да глупав, глупав да не го спре

EN: (to the left, to the right, to the left, to the right)
BG: (В ляво, в дясно, в ляво, в дясно)

EN: Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it
BG: Вземи глупаво, да глупав, глупав да не го спре

EN: (to the left, left, right, right, left, left, right, right)
BG: (От ляво, ляво, дясно, дясно, ляво, ляво, дясно, дясно)

EN: Get stupid stupid stupid stupid stupid stupid stupid...
BG: Вземи глупав глупав глупава глупави глупав глупав глупав ...

EN: (left, left, right, right, left, left, right, right)
BG: (От ляво, ляво, дясно, дясно, ляво, ляво, дясно, дясно)

EN: Don't stop me now, don't need to catch my breath
BG: Не ме спре сега, не е нужно да си поема въздух

EN: I can go on and on and on
BG: Мога да отида и на и на

EN: When the lights go down and there's no one left
BG: Когато светлините угаснат и няма никой не е останал

EN: I can go on and on and on
BG: Мога да отида и на и на

EN: Give it to me, yeah
BG: Дай ми го, да

EN: No one's gonna show me how
BG: Никой не ще ми покажеш как

EN: Give it to me, yeah
BG: Дай ми го, да

EN: No one's gonna stop me now
BG: Никой не ще ме спре!

EN: You're only here to win
BG: Вие сте само тук, за да спечели

EN: Get what they say?
BG: Получете това, което казват?

EN: You're only here to win
BG: Вие сте само тук, за да спечели

EN: Get what they do?
BG: Получете това, което правят?

EN: They'd do it too
BG: Те ще се стори твърде

EN: If they were you
BG: Ако те са

EN: You done it all before
BG: Вие го направили преди всички

EN: It ain't nothing new
BG: Това не е нищо ново

EN: You're only here to win
BG: Вие сте само тук, за да спечели

EN: Get what they say?
BG: Получете това, което казват?

EN: You're only here to win
BG: Вие сте само тук, за да спечели

EN: Get what they do?
BG: Получете това, което правят?

EN: They'd do it too
BG: Те ще се стори твърде

EN: If they were you
BG: Ако те са

EN: You done it all before
BG: Вие го направили преди всички

EN: It ain't nothing new
BG: Това не е нищо ново

EN: Give it to me, yeah
BG: Дай ми го, да

EN: No one's gonna show me how
BG: Никой не ще ми покажеш как

EN: Give it to me, yeah
BG: Дай ми го, да

EN: No one's gonna stop me now
BG: Никой не ще ме спре!

EN: Give it to me, yeah
BG: Дай ми го, да

EN: No one's gonna show me how
BG: Никой не ще ми покажеш как

EN: Give it to me, yeah
BG: Дай ми го, да

EN: No one's gonna stop me now
BG: Никой не ще ме спре!

EN: Give it to me
BG: Дай ми го