Artist: 
Search: 
Madonna - Celebration lyrics (Bulgarian translation). | I think you wanna come over
, Yeah I heard it thru the grapevine
, Are you drunk? Are you sober?
,...
03:35
video played 1,661 times
added 8 years ago
Reddit

Madonna - Celebration (Bulgarian translation) lyrics

EN: I think you wanna come over
BG: Мисля, че искаш да дойдеш

EN: Yeah I heard it thru the grapevine
BG: Да, аз го чух през лозаро-винарски

EN: Are you drunk? Are you sober?
BG: Вие сте пиян? Има ли си?

EN: Think about it, doesn’t matter
BG: Помислете за това, няма значение

EN: And if it makes you feel good then I say do it
BG: И ако това ви кара да се чувствате добре, тогава ти казвам го

EN: I don’t know what you’re waiting for
BG: Аз не знам какво чакаш

EN: Feel my temperature rising
BG: Чувствайте ми температура нараства

EN: It’s too much heat, I’m gonna lose control
BG: Това е твърде много топлина, аз ще изгубя контрол

EN: Do you want to go higher?
BG: Искате ли да се издигнеш?

EN: Get closer to the fire
BG: Приближете се до пожар

EN: I don’t know what you’re waiting for
BG: Аз не знам какво чакаш

EN: I’m gonna party, yeah
BG: Аз ще страна, да

EN: Cause anybody just won’t do
BG: Защото просто никой няма да направи

EN: Let’s get this started, yeah
BG: Нека да започваме, да

EN: Cause everybody wants to party with you
BG: Защото всеки иска да купонясва с теб

EN: Boy you got a reputation
BG: Момче, имаш репутация

EN: But you’re gonna have to prove it
BG: Но ти ще трябва да го докаже

EN: I see a little hesitation
BG: Виждам малко колебание

EN: Am I gonna have to show you
BG: Ще трябва ли да ти покажа

EN: That if it feels right
BG: Защото, ако тя се чувства право

EN: Get on your mark
BG: Качвай се на вашата марка

EN: Step to the beat boy
BG: Стъпка към ритъма, момче

EN: That’s what it's for
BG: Това е, което е за

EN: Put your arms around me
BG: Сложете ръцете си около мен

EN: When it gets too hot we can go outside
BG: Когато стане прекалено горещо можем да излезем навън

EN: But for now just come here
BG: Но за сега ела тук

EN: Let me whisper in your ear
BG: Нека да прошепна в ухото

EN: An invitation to the dance of life
BG: Покана за танца на живота

EN: I’m gonna party, it’s a celebration
BG: Аз ще страна, това е празник

EN: Cause anybody just won’t do
BG: Защото просто никой няма да направи

EN: Let’s get this started, no more hesitation
BG: Нека да започваме, не повече колебание

EN: Cause everybody wants to party with you
BG: Защото всеки иска да купонясва с теб

EN: Haven’t I seen you somewhere before?
BG: Още не съм виждал някъде преди?

EN: You look familiar
BG: Може би ви изглежда познат

EN: You wanna dance?
BG: Искаш ли да танцуваш?

EN: Yeah
BG: Да

EN: I guess I just don’t recognize you with your clothes on
BG: Предполагам, че просто не можете да разпознаете с дрехите си

EN: What are you waiting for?
BG: Какво чакате още?

EN: I’m gonna party, it’s a celebration
BG: Аз ще страна, това е празник

EN: Cause anybody just won’t do
BG: Защото просто никой няма да направи

EN: Let’s get this started, no more hesitation
BG: Нека да започваме, не повече колебание

EN: Cause everybody wants to party with you
BG: Защото всеки иска да купонясва с теб

EN: Come join the party, it’s a celebration
BG: Ела, това е празник

EN: Cause anybody just won’t do
BG: Защото просто никой няма да направи

EN: Let’s get this started, no more hesitation
BG: Нека да започваме, не повече колебание

EN: Cause everybody wants to party with you
BG: Защото всеки иска да купонясва с теб

EN: Boy you got it, it's a celebration
BG: Момче, ти я имаш, това е празник

EN: Cause anybody just won’t do
BG: Защото просто никой няма да направи

EN: Let’s get this started, no more hesitation
BG: Нека да започваме, не повече колебание

EN: Cause everybody wants to party with you
BG: Защото всеки иска да купонясва с теб

EN: Boy you got it
BG: Момче, ти я имаш

EN: Cause anybody just won’t do
BG: Защото просто никой няма да направи

EN: Let’s get this started, no more hesitation
BG: Нека да започваме, не повече колебание

EN: Cause everybody wants to party with you
BG: Защото всеки иска да купонясва с теб