Artist: 
Search: 
Madcon - In My Head lyrics (Bulgarian translation). | [Verse 1: Yosef]
, I let you go
, First day, fourth month of the year
, I said I'd never regret...
04:51
video played 136 times
added 4 years ago
Reddit

Madcon - In My Head (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse 1: Yosef]
BG: [Стих 1: Йосиф]

EN: I let you go
BG: Аз ви позволи да отида

EN: First day, fourth month of the year
BG: Първи ден, четвъртия месец на годината

EN: I said I'd never regret nothing
BG: Казах, че аз никога няма да съжалявам, нищо

EN: But these empty bags makes me want you here
BG: Но тези празни торби ме кара да искам да тук

EN: I see you smile
BG: Виждам, усмихваш

EN: But if somebody else that has you laughing
BG: Но ако някой друг, който има ви се смее

EN: I guess I didn't think it was serious
BG: Предполагам, че аз не мисля, че е сериозно

EN: And now I wonder do you still think of us?
BG: И сега се чудя все още мислиш ли за нас?

EN: [Hook: Tshawe] (Yosef)
BG: [Кука: Tshawe] (Йосиф)

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: Wish I knew how to get you out
BG: Иска ми се знаеше как да ти се

EN: I was trying to give you up, but just for love
BG: Аз се опитвах да ви даде нагоре, но само за любов

EN: I'm missing you being around
BG: Аз съм липсва ви е около

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: Wish I knew how to get you out
BG: Иска ми се знаеше как да ти се

EN: I was trying to give you up, but just for love
BG: Аз се опитвах да ви даде нагоре, но само за любов

EN: I'm missing you being around
BG: Аз съм липсва ви е около

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: ( I can't let you go)
BG: (Аз не мога да ви пусна)

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: ( I can't let you go)
BG: (Аз не мога да ви пусна)

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: ( I can't let you go)
BG: (Аз не мога да ви пусна)

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: ( I can't let you go)
BG: (Аз не мога да ви пусна)

EN: [Verse 2: Yosef]
BG: [Стих 2: Йосиф]

EN: I wanna fight
BG: Искам да се бори

EN: Cause it's holding you the way that I used to
BG: Причината, това ви държи по начин, който аз използвах да

EN: I'll play of like It's nothing
BG: Аз ще играя на, като не е нищо

EN: But I'm burning up and I'm about to lose my cool
BG: Но аз съм изгаря и аз съм на път да загуби хладен

EN: I'm not gonna lie
BG: Аз няма да лъжа

EN: Girl the truth is I'm still in love with you
BG: Момиче истината е, аз съм все още в любов с вас

EN: That alone has to mean something
BG: Това сам трябва да означава нещо

EN: If you don't feel the same take a walk in my shoes
BG: Ако не чувстват същото да се разходят в обувките ми

EN: Baby, I miss you
BG: Бебе, липсваш ми

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: Wish I knew how to get you out
BG: Иска ми се знаеше как да ти се

EN: I was trying to give you up, but just for love
BG: Аз се опитвах да ви даде нагоре, но само за любов

EN: I'm missing you being around
BG: Аз съм липсва ви е около

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: Wish I knew how to get you out
BG: Иска ми се знаеше как да ти се

EN: I was trying to give you up, but just for love
BG: Аз се опитвах да ви даде нагоре, но само за любов

EN: I'm missing you being around
BG: Аз съм липсва ви е около

EN: You're in my head
BG: Вие сте в мояглавата

EN: ( I can't let you go)
BG: (Аз не мога да ви пусна)

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: ( I can't let you go)
BG: (Аз не мога да ви пусна)

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: ( I can't let you go)
BG: (Аз не мога да ви пусна)

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: ( I can't let you go)
BG: (Аз не мога да ви пусна)

EN: [Verse 3: Yosef]
BG: [Стих 3: Йосиф]

EN: You see life goes on
BG: Виждате, че животът продължава

EN: I know I can't turn back time but I wish I
BG: Знам, че не може да се върне времето, но иска ми се

EN: Never stopped trying to resist what I'm feeling
BG: Никога не спря да се опитва да се противопоставят на това, което аз съм чувство

EN: But without you life is a bitch, bye
BG: Но без теб живота е кучка, чао

EN: Go, get out, my head needs space
BG: Отидете, се, главата ми се нуждае от пространство

EN: Mind's all bent, need to set shit straight
BG: Ум снимки на всички Бент, трябва да прави глупости

EN: I'm sending you one-way ticket out of my head
BG: Аз съм ти изпращат еднопосочен билет от главата ми

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: Wish I knew how to get you out
BG: Иска ми се знаеше как да ти се

EN: I was trying to give you up, but just for love
BG: Аз се опитвах да ви даде нагоре, но само за любов

EN: I'm missing you being around
BG: Аз съм липсва ви е около

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: Wish I knew how to get you out
BG: Иска ми се знаеше как да ти се

EN: I was trying to give you up, but just for love
BG: Аз се опитвах да ви даде нагоре, но само за любов

EN: I'm missing you being around
BG: Аз съм липсва ви е около

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: ( I can't let you go)
BG: (Аз не мога да ви пусна)

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: ( I can't let you go)
BG: (Аз не мога да ви пусна)

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: ( I can't let you go)
BG: (Аз не мога да ви пусна)

EN: You're in my head
BG: Вие сте в главата ми

EN: ( I can't let you go)
BG: (Аз не мога да ви пусна)

EN: Denne teksten kommer fra Rap Genius Norge!
BG: Denne teksten kommer fra рап Norge гений!

EN: These lyrics are brought to you by Rap Genius Norway!
BG: Тези текстове са доведени до вас от рап гений Норвегия!