Artist: 
Search: 
Machine Gun Kelly - Mind Of A Stoner (feat. Wiz Khalifa) lyrics (Bulgarian translation). | [Verse 1: Machine Gun Kelly]
, Ok, I lost my job last night
, Picked up my paycheck
, But 35% of...
04:08
video played 2,651 times
added 4 years ago
by XTCMan
Reddit

Machine Gun Kelly - Mind Of A Stoner (feat. Wiz Khalifa) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse 1: Machine Gun Kelly]
BG: [Стих 1: картечница Кели]

EN: Ok, I lost my job last night
BG: Добре аз загубих моята работа миналата нощ

EN: Picked up my paycheck
BG: Качват ми заплата

EN: But 35% of it's gone already cuz Uncle Sam ain't get paid yet
BG: Но 35 % от него е отишъл вече щото чичо Сам не се плаща още

EN: Mom and them bitchin bout this rent
BG: Мама и ги bitchin кажеш това под наем

EN: I ain't even gon' say shit
BG: Аз не дори gon "кажа глупости

EN: And half of what is left goes to her
BG: И половината от останалото отива при нея

EN: (why?) Cuz I ain't use that latex, damn
BG: (защо?) Щото аз не използвайте латекс, проклинам

EN: Cheese sandwich and chips (meal)
BG: Сандвич със сирене и чипс (брашно)

EN: Slim just spilled his drink in my Toyota 96 (wheels)
BG: Тънък разсипали си напитка в моята Toyota 96 (колела)

EN: Well at least that blunt is lit
BG: Добре поне че Блънт е осветена

EN: Don't they say life is what you make it?
BG: Не казват, че животът е това, което правят?

EN: Then I’m tryna make it money
BG: Тогава аз съм tryna я правят пари

EN: And ride through my hood clean as Easter Sunday, that’s wassup, uh
BG: И се вози през моя качулка чисти като Великден, това е това, което е, ъ-ъ

EN: [Hook: Wiz Khalifa]
BG: [Кука: Стефан Данаилов]

EN: All my dreamer's put your hands in the sky
BG: Всички ми мечтател на сложи ръцете си в небето

EN: All my dreamer's put your hands in the sky
BG: Всички ми мечтател на сложи ръцете си в небето

EN: One time
BG: Един път

EN: All my dreamer's put your hands in the sky
BG: Всички ми мечтател на сложи ръцете си в небето

EN: All my dreamer's put your hands in the sky
BG: Всички ми мечтател на сложи ръцете си в небето

EN: One time
BG: Един път

EN: For the bullshit that you came from
BG: За глупости, които сте дошли от

EN: Worked hard to get away from
BG: Работи усилено, за да се измъкне от

EN: But the devils there and you just can't seem to shake em
BG: Но дяволи там и вие просто не може да изглежда да се разклаща ЕМ

EN: Two times
BG: Два пъти

EN: For them long nights that you stayed up
BG: За тях дълги нощи, че сте остана

EN: Thinkin about that paper
BG: мислене за този документ

EN: Crush it, lick it, split it, light it, blaze up
BG: Го смаже, я оближе, го раздели, светлина, blaze

EN: From the mind of a stoner, from the mind of a stoner
BG: От съзнанието на Стоунър, от съзнанието на Стоунър

EN: Simple thoughts from a loner, simple thoughts from a loner
BG: Просто мисли от самотник, обикновено мисли от самотник

EN: Just the mind of a stoner, the mind of a stoner
BG: Само в съзнанието на Стоунър, съзнанието на Стоунър

EN: Simpler thoughts from a loner, simple thoughts from a loner, oh
BG: Прости мисли от един самотник, обикновено мисли от самотник, о

EN: [Verse 2: Machine Gun Kelly]
BG: [Стих 2: картечница Кели]

EN: Parents aren't doin much now since little brother got locked up
BG: Родителите не правиш много сега тъй като малък брат е заключена

EN: And I’m stuck smokin this mid waiting for the weed man to get stocked up
BG: И аз съм остана това Пушещи средата изчакванеза трева човек да получи снабдявани

EN: And my girl cancelled on me, said something else popped up
BG: И моето момиче, анулиране на мен, каза нещо друго изскочил

EN: And I can't get with my ex now cuz her ring finger all rocked up,damn
BG: И аз не мога да с бившия ми сега щото си пръст пръстен всички разтърси нагоре, по дяволите

EN: No one likes you when your 23 without a plan
BG: Никой не се интересува от теб когато си 23 без план

EN: Sit around in apartments all day smokin weed and I’m like
BG: Седиш в апартаменти, цял ден smokin трева и аз съм като

EN: "bitch don't kill my vibe, bitch don't kill my vibe"
BG: "кучка не убие моя настроението, кучка не убиват моя настроението"

EN: Till I (skkrrrrrrttt) out in my Subaru and in the rear view is them lights
BG: До I (skkrrrrrrttt) в моето Субару и по задно виждане е ги светлини

EN: I'm talking about red white and blue
BG: Аз говоря за червено бяло и синьо

EN: The same color as our flag
BG: Със същия цвят като нашето знаме

EN: The one's that they say salute
BG: Този е, че те казват поздрав

EN: But the ones that's whoopin my ass
BG: Но тези, които е whoopin ми задника

EN: And the same days that I’m happy
BG: И на същия ден, че аз съм щастлив

EN: Is the same days that I’m mad
BG: Е на същия ден, че аз съм луд

EN: Cuz I can't go 24 hours without shit happening to my ass, get high
BG: Щото не мога да отида 24 часа без shit случва със задника ми, получи висока

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: All my dreamer's put your hands in the sky
BG: Всички ми мечтател на сложи ръцете си в небето

EN: All my dreamer's put your hands in the sky
BG: Всички ми мечтател на сложи ръцете си в небето

EN: One time
BG: Един път

EN: All my dreamer's put your hands in the sky
BG: Всички ми мечтател на сложи ръцете си в небето

EN: All my dreamer's put your hands in the sky
BG: Всички ми мечтател на сложи ръцете си в небето

EN: One time
BG: Един път

EN: For the bullshit that you came from
BG: За глупости, които сте дошли от

EN: Worked hard to get away from
BG: Работи усилено, за да се измъкне от

EN: But the devils there and you just can't seem to shake em
BG: Но дяволи там и вие просто не може да изглежда да се разклаща ЕМ

EN: Two times
BG: Два пъти

EN: For them long nights that you stayed up
BG: За тях дълги нощи, че сте остана

EN: Thinkin about that paper
BG: мислене за този документ

EN: Crush it, lick it, split it, light it, blaze up
BG: Го смаже, я оближе, го раздели, светлина, blaze

EN: From the mind of a stoner, from the mind of a stoner
BG: От съзнанието на Стоунър, от съзнанието на Стоунър

EN: Simple thoughts from a loner, simple thoughts from a loner
BG: Просто мисли от самотник, обикновено мисли от самотник

EN: Just the mind of a stoner, the mind of a stoner
BG: Само в съзнанието на Стоунър, съзнанието на Стоунър

EN: Simpler thoughts from a loner, simple thoughts from a loner, oh
BG: Прости мисли от един самотник, обикновено мисли от самотник, о

EN: [Outro talking: Machine Gun Kelly]
BG: [Outro говори: картечницаКели]

EN: Rollin up this weed
BG: Rollin нагоре тази трева

EN: Thinkin about life
BG: мислене за живота

EN: And you know what?
BG: И знаете ли какво?

EN: I'm good, yeah!
BG: Аз съм добре, да!