Artist: 
Search: 
Reddit

Maþrapa - Dikenli Tel lyrics

Kötü desinler,
Neyi deðiþtirebilir
Herþey deðiþmiþken içinde.
Boþverdiðin anlarda biliyorsun,
Kuþkular, babana ait,
Belki de annene.
O kuþkular,
Kimbilir belki komþuna,
Sokaktaki çocuðuna, duvarlara
Dikenli tellerle çevrili sana.