Artist: 
Search: 
MAdM - Real A Lie lyrics (Bulgarian translation). | So free and so far, so aroused
, So alone I try to find the lie
, That lies beneath you, I try
,...
03:30
video played 76 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

MAdM - Real A Lie (Bulgarian translation) lyrics

EN: So free and so far, so aroused
BG: Така че свободно и досега, така че предизвиква

EN: So alone I try to find the lie
BG: Така сам се опита да намери на лъжата

EN: That lies beneath you, I try
BG: Който се намира под вас, аз се опитвам

EN: Like a wave, I'm self-acclaimed
BG: Като вълна аз съм самостоятелно аплодирана

EN: Real, a lie
BG: Реално, лъжа

EN: You’re truly mine
BG: Ти си наистина мой

EN: Real, a lie
BG: Реално, лъжа

EN: You’re truly mine
BG: Ти си наистина мой

EN: I am that kind (I am that kind), living blind
BG: Аз съм такъв тип (аз съм такъв тип), живеещи слепи

EN: Real a lie, I am that kind
BG: Истинска лъжа, аз съм такъв тип

EN: Living blind, for a lie
BG: Живите сляпо, за лъжа

EN: Behind closed doors you're folded blind
BG: Зад затворени врати са сгънати слепи

EN: You're truly mine from behind
BG: Вие наистина сте мина отзад

EN: Closed doors you meet me,
BG: Закрити врати се срещнем,

EN: Like a wave, I'm self-acclaimed
BG: Като вълна аз съм самостоятелно аплодирана

EN: Real, a lie
BG: Реално, лъжа

EN: You’re truly mine
BG: Ти си наистина мой

EN: Real, a lie
BG: Реално, лъжа

EN: You’re truly mine
BG: Ти си наистина мой

EN: I am that kind, living blind
BG: Аз съм такъв тип, слепите, живеещи

EN: Real a lie, I am that kind
BG: Истинска лъжа, аз съм такъв тип

EN: Real a lie, I am that kind
BG: Истинска лъжа, аз съм такъв тип

EN: Living blind, for a lie
BG: Живите сляпо, за лъжа

EN: Deep and so far, low down
BG: Дълбоко и досега ниско надолу

EN: Growing green
BG: Нарастваща зелени

EN: Far above the waves
BG: Далеч над вълните

EN: Got a lie, you and I
BG: Имам една лъжа, ти и аз

EN: Wave, wave, wave
BG: Вълна, вълна, вълна

EN: Doo doo doo doo, doo doo doo (repeats for a while)
BG: Ду Ду Ду Ду, Ду Ду Ду (повтаря за известно време)

EN: Real, a lie
BG: Реално, лъжа

EN: You’re truly mine
BG: Ти си наистина мой

EN: I am that kind, living blind
BG: Аз съм такъв тип, слепите, живеещи

EN: Real, a lie
BG: Реално, лъжа

EN: I am that kind
BG: Аз съм такъв тип

EN: Living blind, for a lie
BG: Живите сляпо, за лъжа

EN: For a lie
BG: За лъжа