Artist: 
Search: 
M People - Don't Look Any Further lyrics (Bulgarian translation). | Someone to count on in a world ever changin`.
, Here I am, stop where you standin`.
, What you need...
05:43
video played 642 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

M People - Don't Look Any Further (Bulgarian translation) lyrics

EN: Someone to count on in a world ever changin`.
BG: Някой да разчита в един свят, някога changin'.

EN: Here I am, stop where you standin`.
BG: Тук съм, спрете къде сте standin'.

EN: What you need is a lover, someone to take over.
BG: Това, което трябва е любовник, някой да поеме.

EN: Oh baby don`t look any further.
BG: О бебе не търсете повече.

EN: Strange when you think of the chances
BG: Странно, когато мислите за шансовете

EN: that we`ve both been in a state of mind.
BG: че ние сме и двете са в състояние на ума.

EN: Too cool to be careless. Looking for the right thing.
BG: Много готино да бъде невнимателен. Търсите правилното нещо.

EN: Oh baby don`t look any further.
BG: О бебе не търсете повече.

EN: Tonight (tonight) we`re gonna taste a little paradise.
BG: Тази вечер (тази вечер) ще вкус малко рай.

EN: Rockin` all night long. Rockin` all night long.
BG: Rockin ' цяла нощ. Rockin ' цяла нощ.

EN: Daylight (daylight) I`ll still be looking in your heavenly eyes.
BG: Дневна светлина (лятно) ще все още се търсят в небесните очи.

EN: Oh we rocked on and on and on.
BG: О ние разтърсиха на и на и на.

EN: [chorus]
BG: [хора]

EN: Day o umba day o mambu ji ay o.
BG: Ден о umba ден о mambu Джи Ай о.

EN: Don`t look any further. Don`t you look no furhter.
BG: Не търсете повече. Не търсим не furhter.

EN: Day o umba day o na jam bay um bay o.
BG: Ден о umba ден o na конфитюр Бай um Бай о.

EN: Don`t look any further.
BG: Не търсете повече.

EN: Someone to count on (someone to count on) in a world ever changin`.
BG: Някой да разчита на (някой да разчита на) в един свят, някога changin'.

EN: Here I am, stop where you standin`.
BG: Тук съм, спрете къде сте standin'.

EN: What you need is a lover (you need a lover)
BG: Това, което трябва е любовник (трябва любовник)

EN: to love you all over (love you all over).
BG: да те обичам всичко отначало (Обичам всичко свърши).

EN: Oh baby don`t look any further (further).
BG: О бебе не гледам никакви допълнителни (по-нататък).

EN: Tonight (tonight) we`re gonna taste a little paradise.
BG: Тази вечер (тази вечер) ще вкус малко рай.

EN: Rock you night long. Rock me all night long.
BG: Рок ви вечер дълго. Рок ме цяла нощ.

EN: Daylight (daylight) I`ll still be looking in your heavenly eyes.
BG: Дневна светлина (лятно) ще все още се търсят в небесните очи.

EN: We`ll go on and on and on.
BG: Ние ще отида и на и на.

EN: [chorus] [x2]
BG: [хора] [x 2]

EN: Tonight (tonight) we`re gonna taste a little paradise.
BG: Тази вечер (тази вечер) ще вкус малко рай.

EN: Rock you night long. Rock me all night long.
BG: Рок ви вечер дълго. Рок ме цяла нощ.

EN: Daylight (daylight) I`ll still be looking in your heavenly eyes.
BG: Дневна светлина (лятно) ще все още се търсят в небесните очи.

EN: We`ll go on and on and on.
BG: Ние ще отида и на и на.

EN: [chorus]
BG: [хора]