Artist: 
Search: 
M.O.P - Handle Ur Bizness (Remix) lyrics (Bulgarian translation). | Check, check, check
, 
, Chorus:
, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
, Billy Danze: Handle your business
,...
04:19
video played 824 times
added 7 years ago
by hiphop4life92i
Reddit

M.O.P - Handle Ur Bizness (Remix) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Check, check, check
BG: Вижте, вижте, проверете

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
BG: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH

EN: Billy Danze: Handle your business
BG: Били Danze: Работете вашия бизнес

EN: Can`t get your grip
BG: Не мога да си повърхност

EN: M.O.P: Can I get a witness?!
BG: СС: Мога ли да получа свидетел?!

EN: Lil` Fame: Ghetto people, your dreams have now been fulfilled
BG: Lil `Слави: Гето хора, мечтите си, вече са изпълнени

EN: Grip your steel
BG: Хванете си стомана

EN: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
BG: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH

EN: Billy Danze: Handle your business
BG: Били Danze: Работете вашия бизнес

EN: Can`t get your grip
BG: Не мога да си повърхност

EN: M.O.P: Can I get a witness?!
BG: СС: Мога ли да получа свидетел?!

EN: Lil` Fame: Ghetto people, your dreams have now been fulfilled
BG: Lil `Слави: Гето хора, мечтите си, вече са изпълнени

EN: Back out your steel
BG: Назад си стомана

EN: Rah*echoes*
BG: Rah * ехото *

EN: Verse one: Lil` Fame
BG: Стих едно: Lil `славата

EN: What the rawdog feelin?
BG: Това, което rawdog разбираш?

EN: An author like, Terry McMillan
BG: Авторът като, Тери Макмилан

EN: The cat that, maniac
BG: Котката, че маниак

EN: My fam dark as death in less than a minute
BG: Моят FAM тъмни като смърт за по-малко от минута

EN: (The world stop spinnin)
BG: (Светът инча спиране)

EN: The Rapid FIRING SQUAD
BG: Силите за бързо SQUAD стрелба

EN: Keep on mix fire and (hard to kill)
BG: Продължавай да разбърква огъня и (трудно е да убие)

EN: Loud wires and bombs, firing arms
BG: Силна кабели и бомби, стрелба оръжие

EN: Look, we all for it
BG: Виж, ние всички го за

EN: Its the dutch burning herbalice
BG: Неговата холандска изгаряне herbalice

EN: Gallon drinkin alcoholics
BG: Галон пиеше алкохолици

EN: Walk through your toughest pack of goons with my chain out
BG: Разходка през най-трудните си пакет от мутри с моята верига на

EN: Kept it real ever since the first jam came out
BG: Отглеждани истински Още с първите сладко излезе

EN: FIRST FAMILY turned this whole rap game out
BG: Първото семейство се обърна цялата тази игра на рап

EN: Sheisty individuals, tryin to wipe my name out
BG: Sheisty физически лица, се опитвам да изтрие името ми

EN: But they don`t fuck around cause they know I back that thing out
BG: Но те не се ебавай около защото те знам, обратно, че нещо се

EN: And try to mark em off when the gun shots ring out
BG: И се опитай да маркират ги изключва, когато изстрел на пръстен

EN: And in the myst of black, kid I`ma try to wipe they name out
BG: И в Myst на черно, хлапе аз ma се мъчат да убият те името си

EN: And keep on dubbin till I break a fucking spring out
BG: И държат на смазка за кожи, докато не се разчупи шибан пролетта на

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Verse two: Billy Danze
BG: Стих две: Били Danze

EN: You motherfuckas better raise up (they already did)
BG: По-добре motherfuckas въздигна (те вече са)

EN: WHO THAT? The `87 stick up kids (we`re back!)
BG: Кой е този? В'87 подкрепям деца (ние отново се!)

EN: I`m hopin that your focused on the side
BG: Аз съм надява, че фокусирани върху страната

EN: Cause frontin on me and my, mad niggaz die
BG: Защото Предните върху мен и моите, луд негри умират

EN: Is this hiphop? Hell no, this is war
BG: Това ли е хип-хоп? Ада не, това е война

EN: I`ve been trying to tell you that since ? rocked some hardcore
BG: "Аз съм се опитвам да ви кажа, че тъй като? разтърсиха някои хардкор

EN: You don`t listen. See, gee
BG: Вие няма да слушате. Виж, дий

EN: I`m on a mission. Look, be
BG: Аз съм на мисия. Виж, да се

EN: They gonna find your ass missing
BG: Те ще намерят задника ти липсва

EN: Ever since me and Fame came, we maintained
BG: Още от мен и Слави дойде, ние поддържаме

EN: A strange, but a strong game
BG: Странно, но един силен мач

EN: (That can`t change!)
BG: (Това неможе да се промени!)

EN: The real ghetto bad shit for blastin, subtractin
BG: Истинският гетото лошо глупости за blastin, subtractin

EN: Those that ain`t matchin my fashion I`m mashin
BG: Тези, които Ain `т matchin модните си Аз съм mashin

EN: (Retality`s real) Fatality`s ill
BG: (Retality'е истински) Fatality" е болен

EN: When your stash in my path then your stash is a raw deal
BG: Когато си скривалище в моя път след това си скривалище е несправедливост

EN: (Clap, clap) Get your gat
BG: (Clap, пляскат) Махни си отиде

EN: (Buckabuckabubububububububuckabucka) blow, blow, get the fuck back
BG: (Buckabuckabubububububububuckabucka) удар, удар, да, по дяволите назад

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Verse Three:
BG: Стих три:

EN: Lil` Fame: FACE MINE Cause I`m here
BG: Lil `Слави: FACE мина Защото аз съм тук

EN: Dog its` all clear
BG: Куче си'отбой

EN: Rap jewels put it on my baseline from a snare
BG: Рап бижута го постави на линията, от моята примка

EN: Then the wanna doubt The Kid
BG: След това искам да се съмняват'Хлапето"

EN: Who analyze this whole fucking shit?
BG: Кой анализира цялата тази шибана лайно?

EN: Trying to make somethin out of it
BG: Опитвате се да направите нещо от него

EN: Explode quicker than landmines
BG: Explode по-бързо от мини

EN: M.O.P. tapes make earthquakes and cause landslides
BG: MOP ленти да земетресения и свлачища причини

EN: Bump this in your Lex coupe
BG: Bump това в купето Lex

EN: Or your Lex hoop
BG: Или си Lex обръч

EN: Danze, finish em, twenty-one gun salute
BG: Danze, завърши ги, двадесет и един пистолет поздрав

EN: (The Crew)
BG: (Екипажа)

EN: Billy Danze: How many niggas runnin with me? *pause* (this few)
BG: Били Danze: Колко негри бягаш от мен? * Пауза * (това някои от тях)

EN: A hundred niggaz gunnin with me *pause* (to shoot)
BG: Сто негри gunnin с мен * пауза * (за да стреля)

EN: Firing Squad, draw blood on the enemy
BG: Разстрел, да изготви кръв на врага

EN: At point-blank range, deliverin the penalty
BG: В точка-празно диапазон, deliverin наказание

EN: AIN`T NOTHING BUT THE THUGS
BG: AIN `T нищо друго освен бандити

EN: Slangin out hollow slugs
BG: Slangin на кухи охлюви

EN: (Nigga), anti-love keepin it real (Thug, let em slide today)
BG: (Nigga), анти-любов Keepin истински (Thug, нека днес ги слайд)

EN: I`m known best for leavin em stretchin like Doc Holliday
BG: Аз съм известен най-доброто за stretchin тръгваш ги като Док Холидей

EN: Salute! *main beat stops, baseline continues*
BG: Поздравете! * Основните спирки победи, изходните продължава *

EN: *beat comes back in*
BG: * Бие се връща в *