Artist: 
Search: 
Reddit

Mỹ Linh - Còn Lại Với Mùa Thu lyrics

Phố cũ bâng khuâng mùa thu đi rồi
Còn mình em trong mưa thôi
Có lẽ đâu mới hôm nào
Đã thành kỉ niệm nụ hôn anh trao

Con đường này, ngày nào ta sánh bước bên nhau
Giờ biết đâu rằng ngày vui sẽ chóng qua mau
Lặng nghe mùa thu trôi, dăm chiếc lá thu rơi cuối đường
Gió cuốn đi về đâu

Anh đã cho em mùa thu tình yêu đầu
Chiếc lá kia vẫn còn xanh thành kỉ niệm sao đành
Anh đã buông tay cho mùa thu trôi đi cùng áng mây phù du
Anh đã ra đi mùa thu tình yêu đầu
Nhưng vẫn không tin từ nay ta không còn có nhau
Anh đã ra đi dù biết thu qua chỉ còn mình với mưa thôi

Phố cũ bâng khuâng mùa thu đi rồi
Còn mình em trong mưa thôi
Có lẽ đâu mới hôm nào
Đã thành kỉ niệm nụ hôn anh trao

Con đường này, ngày nào ta sánh bước bên nhau
Giờ biết đâu rằng ngày vui sẽ chóng qua mau
Lặng nghe mùa thu trôi, dăm chiếc lá thu rơi cuối đường
Gió cuốn đi về đâu

Anh đã cho em mùa thu tình yêu đầu
Chiếc lá kia vẫn còn xanh thành kỉ niệm sao đành
Anh đã buông tay cho mùa thu trôi đi cùng áng mây phù du
Anh đã ra đi mùa thu tình yêu đầu
Nhưng vẫn không tin từ nay ta không còn có nhau
Anh đã ra đi dù biết thu qua chỉ còn mình với mưa thôi (x2)