Artist: 
Search: 
Reddit

Månegarm - Tiden Som Komma Skall lyrics

Årtusenden har ärrat
Nordens land
Där ståt en gång gjöt
Heder och ära
Över berg, genom skog
Ses vi nu komma
Blod skall igen dränka
Urmoderns jord

Dagar flyr iväg
Inför min skugga
Jag smeker tiden
Med mitt mörker

Över berg, genom skog
Ses vi nu komma
Blod skall igen dränka
Urmoderns jord

Längtan att än... än en gång härska
Stark likt stålet I min klinga
Tiden som var åter komma
När nattens skuggor vaknar till liv

Dagar flyr iväg, inför
Min skugga
Jag smeker tiden med
Mitt mörker

Av tidens ändlöst svarta minnen
Byggdes mitt slott vid
Horisontens rand
En ny tidsålder skall komma
Född under nordstjärnans
Silverne glans...