Artist: 
Search: 
Lupe Fiasco - The Show Goes On (On David Letterman) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | LA-SER
, 
, Alright, already the show goes on
, Alright, till the morning we dream so long
, Anybody...
04:35
video played 2,188 times
added 6 years ago
Reddit

Lupe Fiasco - The Show Goes On (On David Letterman) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: LA-SER
BG: LA-SER

EN: Alright, already the show goes on
BG: Добре, вече шоуто продължава

EN: Alright, till the morning we dream so long
BG: Добре, до сутринта сънувам толкова дълго

EN: Anybody ever wonder, when they would see the sun up
BG: Някой някога се чудя, когато те ще видят слънцето се

EN: Just remember when you come up
BG: Само не забравяйте, когато излезе

EN: The show goes on!
BG: Шоуто продължава!

EN: Alright, already the show goes on
BG: Добре, вече шоуто продължава

EN: Alright, till the morning we dream so long
BG: Добре, до сутринта сънувам толкова дълго

EN: Anybody ever wonder, when they would see the sun up
BG: Някой някога се чудя, когато те ще видят слънцето се

EN: Just remember when you come up
BG: Само не забравяйте, когато излезе

EN: The show goes on!
BG: Шоуто продължава!

EN: [Lupe Fiasco Verse 1]
BG: [Стих Lupe Fiasco 1]

EN: Have you ever had the feeling that you was being had
BG: Имали ли сте някога чувството, че си бил ти се има

EN: Don’t that sh-t make you mad
BG: Не че ш-т да се ядосваш

EN: They treat you like a slave, with chains all on your soul,
BG: Те се отнасят с теб като роб, с вериги всички на душата си,

EN: And put whips up on your back,
BG: И да камшици се на гърба си,

EN: They be lying through they teeth
BG: Те излъгала, чрез които зъби

EN: Hope you slip up off your path
BG: Надявам се да се промъкнат до Свали си път

EN: I don’t switch up I just laugh
BG: Аз не превключват се аз просто се смея

EN: Put my kicks up on they desk
BG: Сложете ми вдига на те часа

EN: Unaffected by they threats than get busy on they ass
BG: Не се влияе от тях заплахи, отколкото да те заети в задника

EN: See that’s how that Chi-Town made me
BG: Виж това е начинът, че Чи-град ме накара да

EN: That’s how my daddy raised me
BG: Ето как баща ми ме отгледа

EN: That glittering may not be gold, don’t let no body play me
BG: Това може да не е блестящото злато, не се оставяйте никой не играе с мен

EN: If you are my homeboy, you never have to pay me
BG: Ако сте ми homeboy, никога не трябва да ми плати

EN: Go on and put your hands up, when times are hard you stand up
BG: Отиди и вдигнете ръце нагоре, когато времената са трудни ли да се изправиш

EN: L-U-P the man, cause a brand that the fans trust
BG: LUP на човек, защото една марка, която феновете доверие

EN: So even if they ban us they’ll never slow my plans up!
BG: Така че, дори ако те ни забрана те никога няма да забави плановете ми се!

EN: Alright, already the show goes on
BG: Добре, вече шоуто продължава

EN: Alright, till the morning we dream so long
BG: Добре, до сутринта сънувам толкова дълго

EN: Anybody ever wonder, when they would see the sun up
BG: Някой някога се чудя, когато те ще видят слънцето се

EN: Just remember when you come up
BG: Само не забравяйте, когато излезе

EN: The show goes on!
BG: Шоуто продължава!

EN: Alright, already the show goes on
BG: Добре, вече шоуто продължава

EN: Alright, till the morning we dream so long
BG: Добре, до сутринта сънувам толкова дълго

EN: Anybody ever wonder, when they would see the sun up
BG: Някой някога се чудя, когато те ще видят слънцето се

EN: Just remember when you come up
BG: Само не забравяйте, когато излезе

EN: The show goes on!
BG: Шоуто продължава!

EN: [Lupe Fiasco Verse 2]
BG: [Стих Lupe Fiasco 2]

EN: One in the air for the people that ain’t here
BG: Един във въздуха, за хората, които не е тук

EN: Two in the air for the father that’s there
BG: Два във въздуха за бащата, че е там

EN: Three in the air for the kids in the ghetto
BG: Три във въздуха за децата в гетото

EN: Four for the kids who don’t wanna be there
BG: Четири за децата, които не искат да бъдат там

EN: None for the n-ggas trying to hold them back
BG: Няма за N-ggas се опитва да ги спирате

EN: Five in the air for the teacher not scared to tell those kids thats living in the ghetto that the n-ggas holdin back that the World is theirs!
BG: Пет във въздуха за учителя не страх да каже на тези деца този живот в гетото, че N-ggas държи назад, че на Световната тяхно е!

EN: Yeah yeah, the World is yours, I was once that little boy
BG: Да, да, Светът е твой, бил съм на това малко момче

EN: Terrified of the World
BG: Уплашен на света

EN: Now I’m on a World tour
BG: Сега съм на световно турне

EN: I will give up everything, even start a world war
BG: Аз ще дам всичко, дори да започне световна война

EN: For these ghettos girls and boys im rapping round’ the World for!
BG: За тези гета момичета и момчета IM рапиране на етап'Свят за!

EN: Africa to New York, Haiti then I detour, Oakland out to Auckland
BG: Африка до Ню Йорк, Хаити след това отклонение, Оукланд, за да Окланд

EN: Gaza Strip to Detroit, say hip-hop only destroy
BG: Ивицата Газа в Детройт, да речем хип-хоп само унищожи

EN: Tell em’ look at me, boy!
BG: Кажете ги гледам'към мен, момче!

EN: I hope your son don’t have a gun and that would be a D-boy
BG: Надявам се на сина си, нямат оръжие, а това би било D-момче

EN: Alright, already the show goes on
BG: Добре, вече шоуто продължава

EN: Alright, till the morning we dream so long
BG: Добре, до сутринта сънувам толкова дълго

EN: Anybody ever wonder, when they would see the sun up
BG: Някой някога се чудя, когато те ще видят слънцето се

EN: Just remember when you come up
BG: Само не забравяйте, когато излезе

EN: The show goes on!
BG: Шоуто продължава!

EN: Alright, already the show goes on
BG: Добре, вече шоуто продължава

EN: Alright, till the morning we dream so long
BG: Добре, до сутринта сънувам толкова дълго

EN: Anybody ever wonder, when they would see the sun up
BG: Някой някога се чудя, когато те ще видят слънцето се

EN: Just remember when you come up
BG: Само не забравяйте, когато излезе

EN: The show goes on!
BG: Шоуто продължава!

EN: [Lupe Fiasco Verse 3]
BG: [Стих Lupe Fiasco 3]

EN: So no matter what you been through
BG: Така че без значение какво е чрез

EN: No matter what you into
BG: Без значение какво в

EN: No matter what you see when you look outside your window
BG: Независимо от това, което виждате, когато погледнете извън прозореца

EN: Brown grass or green grass
BG: Браун трева или зелена трева

EN: Picket fence or barbed wire
BG: Ограда от колове и бодлива тел.

EN: Never ever put them down
BG: Никога не си ги остави

EN: You just lift your arms higher
BG: Просто повдигнете ръцете по-високи

EN: Raise em till’ your arms tired
BG: Вдигнете ги до'ръцете си уморен

EN: Let em’ know you’re their
BG: Да ги'знае, че си

EN: That you struggling and survivin’ that you gonna persevere
BG: Че борят и survivin', които ще постоянстваме

EN: Yeah, ain’t no body leavin, no body goin’ home
BG: Да, не е никой не си тръгваш, никой не отиваш у дома

EN: Even if they turn the lights out the show is goin’ on!
BG: Дори и да загасят светлините на шоуто да си тръгне де!

EN: Alright, already the show goes on
BG: Добре, вече шоуто продължава

EN: Alright, till the morning we dream so long
BG: Добре, до сутринта сънувам толкова дълго

EN: Anybody ever wonder, when they would see the sun up
BG: Някой някога се чудя, когато те ще видят слънцето се

EN: Just remember when you come up
BG: Само не забравяйте, когато излезе

EN: The show goes on!
BG: Шоуто продължава!

EN: Alright, already the show goes on
BG: Добре, вече шоуто продължава

EN: Alright, till the morning we dream so long
BG: Добре, до сутринта сънувам толкова дълго

EN: Anybody ever wonder, when they would see the sun up
BG: Някой някога се чудя, когато те ще видят слънцето се

EN: Just remember when you come up
BG: Само не забравяйте, когато излезе

EN: The show goes on!
BG: Шоуто продължава!