Artist: 
Search: 
Reddit

Lunatic Gods - Dualita lyrics

[Music: Hirax, Lyrics: Hirax]

Nekonečný súboj chvíľ
Nekončiaca vojna síl
Kričím "Stoj!"
Nekráčaj
Rozjímaj!
Každý z nás
Chybiť smie
A ty to vieš!

Roztáčam
Toľko čo mi sily dá
Nevnímam!

Čítam z pier
Toľko, čo mi ucho dá
Nevnímam!

Šedým mestom blúdil TEN
Tíško písal riadky mien
Kričím "Stoj!"
Nekráčaj
Rozjímaj!
Každý z nás
Chybiť smie
A ty to vieš!

Milióny najkrutejších bojovníkov tmy
Plné polia slabých duší PROTI NIM
Nekonečné dopravníky naplnené zlom
Čisté dlane držia zbrane CÍTIA S NÍM

Vnímaj tú bielu pláň snov
Splývaj v pohári s ňou
Lietaj bez krídel tmou tou
Plávaj krvavou riekou