Artist: 
Search: 
Reddit

Lumsk - Skip Under Lide lyrics

Hokken vil de mine brødar tvo
anten vakte mitt skip under øy
hella de vil inn i bergid gange
og taka ut vene møy?

Hokken vil de mine brødar tvo
anten vakte mit skip under lide,
hell de vil in i berget gange
og taka ut jomfruga fride

Tilsvarad Åsmunds brødanne tvo
dei var både unge og blauge:
Ded høyrar me på brodir kons
at han vil vita'kon daude

Heller vil me, fredan bror,
vakte dit skip under øy
me tor inki in gange
og taka ut vene møy

Heller vil me, fredan bror,
vakte dit skip under lide,
me tor inki in gange
og taka ut jomfruga fride