Artist: 
Search: 
Low Deep T - Casablanca lyrics (Bulgarian translation). | She has a beautiful smile
, And an incredible style
, 
, No matter how long it is been
, I can't get...
04:07
video played 1,470 times
added 5 years ago
by babyme
Reddit

Low Deep T - Casablanca (Bulgarian translation) lyrics

EN: She has a beautiful smile
BG: Тя има красива усмивка

EN: And an incredible style
BG: И невероятен стил

EN: No matter how long it is been
BG: Няма значение колко дълго е бил

EN: I can't get her out of my mind, no!
BG: Не може да я изкара от ума ми, няма!

EN: So tell me what do you say
BG: Така че ми кажи, какво ще кажеш

EN: Giving myself the blues
BG: Себе си като на блус

EN: I am as well admit to it
BG: Аз съм както и да го признае

EN: I need her back, in my life
BG: Имам нужда от нея обратно, в живота ми

EN: Life... x 20
BG: Живот... x 20

EN: I think I left the love of my life
BG: Мисля, че оставих любовта на живота ми

EN: Behind
BG: Зад

EN: In Casablanca ha!
BG: В Казабланка ха!

EN: I've got to buy myself a ticket
BG: Аз трябва да си купя билет

EN: Tonight
BG: Тази вечер

EN: Got to go there, where?
BG: Трябва да отида там, къде?

EN: Casablanca ha! hooow!
BG: Казабланка ха! hooow!

EN: Casa, hey!
BG: Casa, Ей!

EN: You're holding my love, howow!
BG: Държите любовта ми, howow!

EN: Casa, hey!
BG: Casa, Ей!

EN: You're holding my love, got to go
BG: Държите моята любов, трябва да тръгвам

EN: There now!
BG: Там сега!

EN: Hey, ah!
BG: Хей ах!

EN: I think I left the love of my life
BG: Мисля, че оставих любовта на живота ми

EN: Behind
BG: Зад

EN: In Casablanca ha!
BG: В Казабланка ха!

EN: I've got to buy myself a ticket
BG: Аз трябва да си купя билет

EN: Tonight
BG: Тази вечер

EN: Got to go there, where?
BG: Трябва да отида там, къде?

EN: Casablanca ha! hoo!
BG: Казабланка ха! Хо!

EN: Casa, hey!
BG: Casa, Ей!

EN: You're holding my love, howow!
BG: Държите любовта ми, howow!

EN: [X5]
BG: [X 5]

EN: Casa, hey!
BG: Casa, Ей!

EN: You're holding my love, wow wow wow
BG: Държите ми любов, уау уау уау

EN: Wowow!
BG: Wowow!

EN: Yeah!
BG: Yeah!

EN: Ho! I've got a little love
BG: Хо! Аз имам малко любов

EN: I've come to let my feeling joy
BG: Дошъл съм да споделите радостта ми чувство

EN: You've been away too long baby
BG: Вие сте били далеч твърде дълго бебе

EN: As in the go Man go yeah!
BG: В движение човек да отидете!

EN: Even if it is the last fight, heh!
BG: Дори ако това е последната битка, Хе!

EN: I've got to leave tonight
BG: Аз трябва да напусне тази вечер

EN: I've got no other choice
BG: Аз имам никакъв друг избор

EN: I need to hear a voice, voice again
BG: Имам нужда да чуя един глас, глас отново

EN: I think I left the love of my life
BG: Мисля, че оставих любовта на живота ми

EN: Behind
BG: Зад

EN: In Casablanca ha!
BG: В Казабланка ха!

EN: I've got to buy myself a ticket
BG: Аз трябва да си купя билет

EN: Tonight
BG: Тази вечер

EN: Got to go there, where?
BG: Трябва да отида там, къде?

EN: Casablanca ha! hooow!
BG: Казабланка ха! hooow!

EN: [X2]
BG: [X 2]

EN: Casa,
BG: Casa,

EN: I've got to buy myself a ticket
BG: Аз трябва да купясебе си билет

EN: Tonight
BG: Тази вечер

EN: Got to go there, where?
BG: Трябва да отида там, къде?

EN: Casablanca ha! hooow!
BG: Казабланка ха! hooow!

EN: Casa, hey!
BG: Casa, Ей!

EN: You're holding my love, ha!
BG: Държите любовта ми, ха!

EN: Casa, hey!
BG: Casa, Ей!

EN: You're holding my love, got to go
BG: Държите моята любов, трябва да тръгвам

EN: There now!
BG: Там сега!

EN: Hey!, she's the love of my life
BG: Хей!, тя е любовта на живота ми

EN: How!, she's the love of my life
BG: Как!, тя е любовта на живота ми

EN: Hahaay, I get her back
BG: Hahaay, аз я върна

EN: She's the love of my life
BG: Тя е любовта на живота ми

EN: Oohow, she's the love of my life
BG: Oohow, тя е любовта на живота ми

EN: Ahay!, I get her back
BG: Ahay!, аз я върна

EN: She's the love of my life
BG: Тя е любовта на живота ми

EN: How!, she's the love of my life
BG: Как!, тя е любовта на живота ми

EN: Ahay!, I get her back
BG: Ahay!, аз я върна

EN: She's the love of my life
BG: Тя е любовта на живота ми

EN: I need her back, I need her back
BG: Имам нужда от нея обратно, имам нужда от нея обратно

EN: Oh!, I need her back in my life
BG: О!, имам нужда от нея обратно в живота ми

EN: Howow! Casa
BG: Howow! Casa

EN: You've got my love now
BG: Вие трябва любовта ми сега

  • LOW DEEP T LYRICS