Artist: 
Search: 
Lost Area - Mask lyrics (Bulgarian translation). | I feel lonely
, I feel lonely at night
, I ask you where .. last tonight
, i don’t wanna play with...
03:42
video played 127 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Lost Area - Mask (Bulgarian translation) lyrics

EN: I feel lonely
BG: Чувствам се самотен

EN: I feel lonely at night
BG: Аз се чувствам самотен през нощта

EN: I ask you where .. last tonight
BG: Аз ви питам къде... Последно тази вечер

EN: i don’t wanna play with you
BG: Аз не искам да играя с вас

EN: I don’t wanna walk with you
BG: Аз не искам да ходя с теб

EN: I am feeling colder
BG: Аз съм чувство студените

EN: I am feeling colder tonight
BG: Аз съм чувство студените довечера

EN: I used to be you lie
BG: Използвах да се лъжеш

EN: But now I am stronger now
BG: Но сега съм по-силен сега

EN: I don’t wanna play with you
BG: Аз не искам да играя с вас

EN: I don’t wanna walk with you
BG: Аз не искам да ходя с теб

EN: All your stupid little lies pushed me down a million times
BG: Всички си глупаво малки лъжи ме избута един милион пъти

EN: But I am living you behind
BG: Но аз съм, живеещи зад

EN: For the last time it doesn’t matter
BG: За последен път това няма значение

EN: If you still believe it I pass the .. with no return
BG: Ако все още смятате, че минавам... с която няма връщане

EN: it doesn’t matter
BG: няма значение

EN: If you still believe it I pass the .. with no return
BG: Ако все още смятате, че минавам... с която няма връщане

EN: I don’t wanna play with you
BG: Аз не искам да играя с вас

EN: I don’t wanna walk with you
BG: Аз не искам да ходя с теб

EN: I don’t wanna play with you
BG: Аз не искам да играя с вас

EN: I don’t wanna walk with you
BG: Аз не искам да ходя с теб