Artist: 
Search: 
Loreena McKennitt - The Bonny Swans lyrics (Bulgarian translation). | A farmer there lived in the north country
, a hey ho bonny o
, And he had daughters one, two,...
04:10
video played 3,237 times
added 8 years ago
by nestor
Reddit

Loreena McKennitt - The Bonny Swans (Bulgarian translation) lyrics

EN: A farmer there lived in the north country
BG: Земеделски стопанин, живял в северната страна

EN: a hey ho bonny o
BG: един хей хо гиздав о

EN: And he had daughters one, two, three
BG: А той дъщери един, два, три

EN: The swans swim so bonny o
BG: Лебеди плуват толкова хубав о

EN: These daughters they walked by the river's brim
BG: Тези дъщери те вървяха по ръба на реката

EN: a hey ho bonny o
BG: един хей хо гиздав о

EN: The eldest pushed the youngest in
BG: Най-големият избута най-младите в

EN: The swans swim so bonny o
BG: Лебеди плуват толкова хубав о

EN: Oh sister, oh sister, pray lend me your hand
BG: О, сестра, о, сестра, молете ми даде ръката си

EN: with a hey ho a bonny o
BG: с хей хо един хубав о

EN: And I will give you house and land
BG: И ще ви дам къща и земя

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о

EN: I'll give you neither hand nor glove
BG: Ще ви дам нито страна, нито ръкавици

EN: with a hey ho a bonny o
BG: с хей хо един хубав о

EN: Unless you give me your own true love
BG: Освен ако не ми дадете своето собствено истинската любов

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о

EN: Sometimes she sank, sometimes she swam
BG: Понякога тя потъва, понякога тя плува

EN: with a hey ho and a bonny o
BG: с хей хо и гиздав о

EN: Until she came to a miller's dam
BG: Докато тя дойде в язовир един воденичар

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о

EN: The miller's daughter, dressed in red
BG: В Милър дъщеря, облечена в червено

EN: with a hey ho and a bonny o
BG: с хей хо и гиздав о

EN: She went for some water to make some bread
BG: Тя беше там за малко вода да се направят някои хляб

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о

EN: Oh father, oh daddy, here swims a swan
BG: О, баща, о, татко, тук плува лебед

EN: with a hey ho and a bonny o
BG: с хей хо и гиздав о

EN: It's very like a gentle woman
BG: Това е много като нежен жена

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о

EN: They placed her on the bank to dry
BG: Те я пуснат на банката да изсъхне

EN: with a hey ho and a bonny o
BG: с хей хо и гиздав о

EN: There came a harper passing by
BG: Тогава дойде Харпър преминаване от

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о

EN: He made harp pins of her fingers fair
BG: Той направи арфа колчета на пръстите си справедлив

EN: with a hey ho and a bonny o
BG: с хей хо и гиздав о

EN: He made harp strings of her golden hair
BG: Той направи арфа струните на златната си коса

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о

EN: He made a harp of her breast bone
BG: Той направи арфа на гърдите си кост

EN: with a hey ho and a bonny o
BG: с хей хо и гиздав о

EN: And straight it began to play alone
BG: И направо започва да играе сам

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о

EN: He brought it to her father's hall
BG: Той я занесе в залата на баща си

EN: with a hey ho and a bonny o
BG: с хей хо и гиздав о

EN: And there was the court, assembled all
BG: И не е в съда, събра целия

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о

EN: He laid the harp upon a stone
BG: Той поставя арфа върху камък

EN: with a hey ho and a bonny o
BG: с хей хо и гиздав о

EN: And straight it began to play lone
BG: И направо започна да играе самотен

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о

EN: And there does sit my father the King
BG: И там се седи баща ми на краля

EN: with a hey ho and a bonny o
BG: с хей хо и гиздав о

EN: And yonder sits my mother the Queen
BG: И там седи майка ми на кралицата

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о

EN: And there does sit my brother Hugh
BG: И там се седне брат ми Хю

EN: with a hey ho and a bonny o
BG: с хей хо и гиздав о

EN: And by him William, sweet and true
BG: И като му Уилям, сладки и истински

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о

EN: And there does sit my false sister, Anne
BG: И там се седи ми фалшиви сестра, Ан

EN: with a hey ho and a bonny o
BG: с хей хо и гиздав о

EN: Who drowned me for the sake of a man
BG: Кой ме удави в името на един човек

EN: the swans swim so bonny o
BG: лебеди плуват така хубав о