Artist: 
Search: 
London Beat - I've Been Thinking About You lyrics (Bulgarian translation). | We must have been stone crazy
, when we thought we were just friends,
, 'Cause I miss you, baby,
,...
03:38
video played 7,396 times
added 8 years ago
Reddit

London Beat - I've Been Thinking About You (Bulgarian translation) lyrics

EN: We must have been stone crazy
BG: Ние трябва да са били каменни луд

EN: when we thought we were just friends,
BG: когато ние решихме, че бяхме просто приятели,

EN: 'Cause I miss you, baby,
BG: 'Cause ви липсва, бебе,

EN: And I've got those feelings again.
BG: А тези чувства отново.

EN: I guess I'm all confused about you,
BG: Аз предполагам съм, че всички объркани за вас,

EN: I feel so in love
BG: Чувствам се го в любовта

EN: Oh, baby, what can I do?
BG: О бебе, какво мога да направя?

EN: I've been thinking about you.
BG: Аз съм бил мислене за вас.

EN: I've been thinking about you
BG: Аз съм бил мислене за вас

EN: I've been thinking about you
BG: Аз съм бил мислене за вас

EN: I've been thinking about you, shi-pow-pow!
BG: Аз съм бил мислене за вас, shi-pow-pow!

EN: Suddenly we're strangers,
BG: Изведнъж сме непознати,

EN: I watch you walking away.
BG: Аз гледам ви пеша далеч.

EN: She was my one temptation,
BG: Тя е моят един изкушение,

EN: Oh, I did not want her to stay
BG: О аз не искат да остане

EN: Deep down, I'm still confused about you
BG: Дълбоко надолу аз съм все още се обърква за вас

EN: I feel so in love
BG: Чувствам се го в любовта

EN: Oh, baby, what can I do?
BG: О бебе, какво мога да направя?

EN: I've been thinking about you.
BG: Аз съм бил мислене за вас.

EN: I've been thinking about you
BG: Аз съм бил мислене за вас

EN: I've been thinking about you
BG: Аз съм бил мислене за вас

EN: I've been thinking about you, shi-pow-pow!
BG: Аз съм бил мислене за вас, shi-pow-pow!

EN: What good is being her without you?
BG: Какво е доброто я е без ви?

EN: I feel so in love
BG: Чувствам се го в любовта

EN: Oh, baby, what can I do?
BG: О бебе, какво мога да направя?

EN: I've been thinking about you.
BG: Аз съм бил мислене за вас.

EN: I've been thinking about you
BG: Аз съм бил мислене за вас

EN: I've been thinking about you
BG: Аз съм бил мислене за вас

EN: I've been thinking about you, shi-pow-pow!
BG: Аз съм бил мислене за вас, shi-pow-pow!

EN: (repeat and fade)
BG: (повторение и затихване)