Artist: 
Search: 
Lloyd - She's All I Want For Christmas lyrics (Bulgarian translation). | Baby i had a talk with santa last night
, And i told him i only need a thing from him this year
,...
03:53
video played 2,827 times
added 6 years ago
Reddit

Lloyd - She's All I Want For Christmas (Bulgarian translation) lyrics

EN: Baby i had a talk with santa last night
BG: Бебе, имах разговор с Дядо снощи

EN: And i told him i only need a thing from him this year
BG: И аз му казах, аз само трябва нещо от него тази година

EN: And i told him all i wanna be is by your side
BG: И аз му казах, всичко, което искам да бъдат е от ваша страна

EN: And Santa i just need you to get her off my mind
BG: И Дядо просто трябва да я получите от моя ум

EN: Off my mind
BG: Разстояние от съзнанието ми

EN: She's all i want for christmas
BG: Тя е всичко което искам за Коледа

EN: She's all i want for christmas
BG: Тя е всичко което искам за Коледа

EN: She's all i want for christmas
BG: Тя е всичко което искам за Коледа

EN: All that i want for christmas is that girl
BG: Всичко, което искам за Коледа е това момиче

EN: Is that girl
BG: Е това момиче

EN: Is that girl
BG: Е това момиче

EN: Is that girl
BG: Е това момиче

EN: They say christmas is the season to give
BG: Казват, че Коледа е сезона, за да даде

EN: But that's perfect
BG: Но това е добра

EN: Because i got a lot i want to give
BG: Защото аз имам много искам да дам

EN: Been my torture
BG: Е моето мъчение

EN: Slowly stock them up just like the snow
BG: Бавно ги Оборудвай точно като сняг

EN: I can't help it
BG: Аз не мога да помогна

EN: I can't get enough of her i want some more
BG: Не може да получи достатъчно от нея искам още

EN: She's all i want for christmas
BG: Тя е всичко което искам за Коледа

EN: She's all i want for christmas
BG: Тя е всичко което искам за Коледа

EN: She's all i want for christmas
BG: Тя е всичко което искам за Коледа

EN: All that i want for christmas is that girl
BG: Всичко, което искам за Коледа е това момиче

EN: Is that girl
BG: Е това момиче

EN: Is that girl
BG: Е това момиче

EN: Is that girl
BG: Е това момиче

EN: She's all i want for christmas
BG: Тя е всичко което искам за Коледа

EN: She's all i want for christmas
BG: Тя е всичко което искам за Коледа

EN: She's all i want for christmas
BG: Тя е всичко което искам за Коледа

EN: All that i want for christmas is that girl
BG: Всичко, което искам за Коледа е това момиче

EN: Is that girl
BG: Е това момиче

EN: Is that girl
BG: Е това момиче

EN: Is that girl
BG: Е това момиче

EN: She's all i want for christmas
BG: Тя е всичко което искам за Коледа

EN: She's all i want for christmas
BG: Тя е всичко което искам за Коледа

EN: She's all i want for christmas
BG: Тя е всичко което искам за Коледа

EN: All that i want for christmas is that girl
BG: Всичко, което искам за Коледа е това момиче