Artist: 
Search: 
Lloyd - Set Me Free (feat. Mystikal) lyrics (Bulgarian translation). | yeah you know what 
, young goldie in the house tonight baby, imma let my hat out on em haha 
, 
,...
05:00
video played 803 times
added 8 years ago
Reddit

Lloyd - Set Me Free (feat. Mystikal) (Bulgarian translation) lyrics

EN: yeah you know what
BG: Да знаеш ли какво

EN: young goldie in the house tonight baby, imma let my hat out on em haha
BG: Голди младите в бебето къщата тази вечер, Imma нека ми шапка върху ги хаха

EN: imma beast (imma beast)
BG: Imma звяр (Imma звяра)

EN: imma dog (imma dog)
BG: Imma куче (Imma куче)

EN: let me off the leash so i can set it off (set it off)
BG: Пуснете ме да сляза на каишка за да мога да я изключите (я изключите)

EN: watch me sagg
BG: Гледайте ме sagg

EN: you actin so sad yea
BG: Ти играеш толкова тъжно да

EN: set me free
BG: пусни ме на свобода

EN: (Verse one)
BG: (Стих един)

EN: yeah you know, im stunnin man
BG: Да знаете, IM stunnin човек

EN: look at me i i i'm the man
BG: Погледни ме II Аз съм човекът,

EN: here i go im commin' man
BG: тук аз отивам човек IM commin'

EN: for this money
BG: за тези пари

EN: ah do the runnin' man
BG: ах направи човека бяга

EN: got in hand, we gone chop her
BG: имам в страна, ние няма котлет си

EN: wave that b*tch around like a hellicopter
BG: вълна, която TCH б * се като hellicopter

EN: pointed at your eyes like a tellaprompter
BG: насочен към очите си като tellaprompter

EN: haha and set you free
BG: хаха и да ви освободи

EN: yeah baby it's YG and the cater where it's greater is the place i be
BG: Да, скъпа това е YG и се погрижат, където е по-голяма е мястото и да се

EN: you might catch me up town or down in new orleans
BG: Вие може да ме настигнат град или в Ню Орлиънс

EN: or somewhere overseas size like chinese
BG: или някъде в чужбина размер, като китайски

EN: or maybe ridin' jet skis on miami beach
BG: или може би Ridin 'джет ски на Miami Beach

EN: with a spanish freak, Vigasarafe
BG: с испански изрод, Vigasarafe

EN: she's my number one fan in the messagi and only english she can speak is
BG: тя е моята номер едно от фенове в messagi и само тя може да говори английски е

EN: set me free haha
BG: освободи ме хаха

EN: cause, i turn into an animal (animal)
BG: причини, аз се превърне в животно (животно)

EN: every time that the moon is full (is full)
BG: всеки път, когато Луната е напълно (е пълна)

EN: something so unusual
BG: нещо толкова необичайно

EN: that you've never seen before
BG: че никога не сте виждали преди

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: imma beast
BG: Imma звяр

EN: imma dog
BG: Imma куче

EN: let me off the leash
BG: Пуснете ме да сляза на каишка

EN: so i can set it off (set it off)
BG: за да мога да я изключите (я изключите)

EN: watch me sagg like rick ross
BG: Гледайте ме sagg като Rick Ross

EN: you actin so sad
BG: Ти играеш толкова тъжно

EN: soul off
BG: Душата на разстояние

EN: X2
BG: X2

EN: (Verse two)
BG: (Стих два)

EN: You already know that a playa shinin'
BG: Вече знаете, че Плая блести

EN: and i'm sippin somethin
BG: и аз съм нещо Sippin

EN: while i'm second linin'
BG: а аз съм втори linin'

EN: i'm back up in the game
BG: Аз съм обратно в играта

EN: and in't perfect timing
BG: и in't добра графика

EN: no more loca joker
BG: не повече локации жокер

EN: now i'm haed linin
BG: сега съм haed linin

EN: like east wood call me treigger man
BG: като на изток дърво ми се обади човек treigger

EN: i'm good but i ain't afraid to kill a man
BG: Аз съм добър, но аз не се страхува да убие човек

EN: feels like i got the whole world in my pants
BG: се чувства като аз имам целия свят, в гащите си

EN: they done' set me free (set me free)
BG: те направи'ме освободи (пусни ме на свобода)

EN: yeah, i'm feelin ali
BG: да, аз чувствам Али

EN: in this prime baby i'm a pimp yeah
BG: в настоящия председател, аз ще съм сводник да

EN: it's me and mc in the vip
BG: тя ме и МС във ВИП

EN: and if you wanna role with us we need to see id
BG: и ако искате да роля с нас, ние трябва да видим номер

EN: because i turn into an animal (animal)
BG: защото аз се превърне в животно (животно)

EN: evertime that the moon is full (moon is full)
BG: evertime, че луната е пълна (Луната е пълна)

EN: something so unusual
BG: нещо толкова необичайно

EN: that you've never seen before (fo)
BG: че никога не сте виждали преди (за)

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: imma beast (imma beast)
BG: Imma звяр (Imma звяра)

EN: imma dog (imma dog)
BG: Imma куче (Imma куче)

EN: let me off the leash (off the leash)
BG: Пуснете ме да сляза на каишка (край каишка)

EN: so i can set it off (set it off)
BG: за да мога да я изключите (я изключите)

EN: watch me sagg (watch me sagg)
BG: Гледайте ме sagg (ме гледат sagg)

EN: like rick ross (rick ross)
BG: като Rick Ross (Rick Ross)

EN: you actin so sad (so sad)
BG: Ти играеш толкова тъжно (толкова тъжно)

EN: soul off
BG: Душата на разстояние

EN: X2
BG: X2

EN: (mystikal)
BG: (Мистикал)

EN: B*tch stop lyin on me
BG: B * TCH лъжеш спре върху мен

EN: i smash these rappers and beat up the track at the same time homie
BG: и смачка тези рапъри и бият на пистата по едно и също време Homie

EN: young lloyd done called and told me sit the dog on it
BG: младите Лойд направи обади и ми каза, че седи на кучето му

EN: huba huba imma doba pigeon
BG: Хуба Хуба Imma Доба гълъб

EN: i'm black and mean
BG: Аз съм черен и среден

EN: but i got mean from being behind that fence
BG: но аз имам предвид да бъде зад тази ограда

EN: i'm trampolining it
BG: Аз съм го trampolining

EN: tramplin over you trifling b*tches
BG: tramplin над вас дребна б * tches

EN: i cock one leg up when being
BG: и петел един крак, когато се

EN: full of blood pedagreens
BG: пълни с кръв pedagreens

EN: b*ch i done told you
BG: б аз * ч направено казал

EN: and i done showed you
BG: , която е направена и не се появи

EN: i'm like overva pizza
BG: Аз съм като overva пица

EN: i'm gettin cold
BG: Аз съм почваш студено

EN: imma dog on the song
BG: Imma куче на песента

EN: imma beast on the beat
BG: Imma звяр на победата

EN: an animal on pro twos
BG: животно на про двойки

EN: and a baboon on the tune
BG: и маймуни за настройка

EN: i'm a canine when it growl
BG: Аз съм куче, когато ръмжене

EN: imma werewolf when it howl
BG: Imma върколак, когато вой

EN: i hit the street and rappers ran
BG: аз удар на улицата и се затича рапъри

EN: like f*ckin gunshots in the crowd
BG: като е Дон изстрели в тълпата

EN: (pow pow pow)
BG: (Pow Pow Pow)

EN: yall was out there eatin shrimp
BG: Yall е там ядеш скариди

EN: i was on that work out bench
BG: Бях на тази работа се пейка

EN: but i'm back on the beach
BG: но аз съм отново на брега на морето

EN: muslce up b*tch
BG: muslce се TCH * б

EN: i'm bout to come get it
BG: Аз съм мач да дойде да го

EN: suck my d*ck if you f*cked up with it
BG: смучат ми г СК * ако е * cked с него

EN: no more beat my meat
BG: не повече победи ми месо

EN: set me free
BG: пусни ме на свобода

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: imma beast (imma beast)
BG: Imma звяр (Imma звяра)

EN: imma dog (imma dog)
BG: Imma куче (Imma куче)

EN: let me off the leash (off the leash)
BG: Пуснете ме да сляза на каишка (край каишка)

EN: so i can set it off (set it off)
BG: за да мога да я изключите (я изключите)

EN: watch me sagg (watch me sagg)
BG: Гледайте ме sagg (ме гледат sagg)

EN: like rick ross (rick ross)
BG: като Rick Ross (Rick Ross)

EN: you actin so sad (so sad)
BG: Ти играеш толкова тъжно (толкова тъжно)

EN: soul off
BG: Душата на разстояние

EN: X2
BG: X2