Artist: 
Search: 
Lloyd Banks - Eyes Wide lyrics (Bulgarian translation). | the .. begun
, 
, ..mama ticket been here before ..
, .. i gotta change it bringing the swag ..
,...
02:56
video played 1,222 times
added 7 years ago
by XTCMan
Reddit

Lloyd Banks - Eyes Wide (Bulgarian translation) lyrics

EN: the .. begun
BG: ... започнало

EN: ..mama ticket been here before ..
BG: ..мама билет били тук и преди...

EN: .. i gotta change it bringing the swag ..
BG: .. Аз трябва промяна привеждането му рушвет...

EN: hot ..with a kind of ..taste them ...
BG: Горещи...с вид на...им вкус...

EN: i dream a ..by dumb truck ..across the border ..
BG: мечтая...от тъп камион...през границата...

EN: .. label black and ..hustle like a traffic .. go ..son
BG: .. етикет черен и...блъскане като трафик... Go...син

EN: ...for them , i'm double accent ..i'm happy for ..pack me
BG: .. защото тях, аз съм двойно ударение...Аз съм щастлив за...опаковка ми

EN: get out me .. i'm not ...chronic..tryin' track me
BG: излезе ми... Аз не съм... хронично...опитвам ме

EN: ..match me .. money is the .. evil..
BG: ..мача ми... парите са... зло...

EN: chorus:
BG: Припев:

EN: eyes wide , that's what happen on the cricket cow corner
BG: очи, това е това, което се случи на крикет крава ъгъл

EN: eyes wide, that's what happen on the cricket cow corner
BG: очи, това е това, което се случи на крикет крава ъгъл

EN: ...getting stronger, walk around with your head brown and the big corner.
BG: .. .getting по-силно, се разхожда с главата си кафяво и голям ъгъл.

EN: eyes wide , eyes wide that's what happen on the corner.
BG: очи, очи че това, което се случи на ъгъла.

EN: ...king you know me..i owe .. my sword..chasing..sundays i ..my shit
BG: .. .king ти ме познаваш...Аз дължа... Моят меч...гони...неделя аз...глупости

EN: .. born ..my palm..stubborn.. i'ma kill my ..
BG: .. роден...дланта ми...инат... Аз съм убие ми...

EN: ..i know they're looking down on me therefore i make a movie on the ..
BG: ..Знам, че те гледат надолу върху мен да направя филм за...

EN: stupid snitch jacuzzi on the ledge, i hit this groupies ..
BG: глупав доносник джакузи на перваза, аз хит този обожатели...

EN: ..like a .. ball, fuss 'cause i'm famous ..f*ck that ..
BG: ..като... топка, сърдя, защото съм известна...f * ck този...

EN: when i have a baby that baby spall, going like a babysitter ...will
BG: когато имам бебе това бебе троша, става като детегледачка.. арго

EN: ...niggas talking still.
BG: .. .niggas говори все още.

EN: chorus:
BG: Припев:

EN: eyes wide , that's what happen on the cricket cow corner
BG: очи, това е това, което се случи на крикет крава ъгъл

EN: eyes wide, that's what happen on the cricket cow corner
BG: очи, това е това, което се случи на крикет крава ъгъл

EN: ...getting stronger, walk around with your head brown and the big corner.
BG: .. .getting по-силно, се разхожда с главата си кафяво и голям ъгъл.

EN: eyes wide , that's what happen on the corner.
BG: широк, това се случи на ъгъл в очите.

EN: eyes wide , that's what happen on the cricket cow corner.
BG: очи, това е това, което се случи на крикет крава ъгъл.