Artist: 
Search: 
Liyana - Лошите Момичета lyrics (Chinese translation). | Лошите момичета хубаво се любим
, лошите момичета...
03:10
video played 2,083 times
added 7 years ago
Reddit

Liyana - Лошите Момичета (Chinese translation) lyrics

BG: Лошите момичета хубаво се любим
ZH: 坏女孩尼斯是最喜欢

BG: лошите момичета всичко мъжко будим,
ZH: 坏女孩都是男生的布迪姆,

BG: че мръсници сме били,
ZH: 我们在那个 mr″snici,

BG: казват ваште жени - те нали са добри.
ZH: 您的妇女说-他们不是他们都很好。

BG: Жените ви отново с пръст ме сочат
ZH: 妇女再次用手指,我建议你

BG: коя съм аз незнаете ли още
ZH: 什么,我知道你在

BG: една жена с много лошо име
ZH: 一个女人一个很坏的名称

BG: аз съм любовта.
ZH: 我的爱。

BG: Лошите момичета хубаво се любим
ZH: 坏女孩尼斯是最喜欢

BG: лошите момичета всичко мъжко будим,
ZH: 坏女孩都是男生的布迪姆,

BG: че мръсници сме били,
ZH: 我们在那个 mr″snici,

BG: казват ваште жени - те нали са добри.
ZH: 您的妇女说-他们不是他们都很好。

BG: Жена без срам говорят, че съм всички
ZH: 没有我所有的羞耻的女人

BG: така ще станат ли щастливи,
ZH: 所以你会很幸福,

BG: без срам, без свян с много лошо име
ZH: 没有羞耻,不具有非常糟糕的名称 svân

BG: аз съм любонта.
ZH: 我是 lûbonta。

BG: Лошите момичета хубаво се любим
ZH: 坏女孩尼斯是最喜欢

BG: лошите момичета всичко мъжко будим,
ZH: 坏女孩都是男生的布迪姆,

BG: че мръсници сме били,
ZH: 我们在那个 mr″snici,

BG: казват ваште жени - те нали са добри.4
ZH: 您的妇女说-他们没有好 4。