Artist: 
Search: 
Liyana - Кус Кус lyrics (English translation). | Беше гладен, аз просто го нахраних!
, Беше болен,...
03:25
video played 1,544 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

Liyana - Кус Кус (English translation) lyrics

BG: Беше гладен, аз просто го нахраних!
EN: Was hungry, I just fed him.

BG: Беше болен, излекувах го!
EN: He was ill, I healed him!

BG: А сега е мъж!
EN: And now he's the man!

BG: Търси се едно момче, доведете го до две.
EN: Looking for a boy, bring him up to two.

BG: То е гладно търси мен, много му е зле.
EN: It's hungry search me is bad.

BG: Първа помощ да му дам, нещо вкусно ще му дам,
EN: First aid to give him something tasty will give him,

BG: ах на кака малкия, почваме сега...
EN: Ah here we go little SIS.

BG: Не питай, а ме пипай, кус-кус, хапвай бавно.
EN: Don't ask me, touch me, couscous, eat slowly.

BG: Не слушкай, а ми пъшкай кус-кус, дай по - бързо.
EN: Sluškaj not moan, couscous, give more quickly.

BG: Не зяпай, хайде лапай, кус-кус, там по бавно
EN: Look, come on suck, couscous, slow down

BG: Изяж ме и наяж се, кус-кус, браво бебо!
EN: Eat me and eat couscous, baby!

BG: Търси се едно момче, доведете го до две,
EN: Looking for a boy, bring him to two,

BG: втори път му прилоша, трябва му сестра,
EN: second time well, his sister,

BG: втори път ще го спася, трети път ще го свестя,
EN: the second time will save him a third time will revive him,

BG: и на всеки следващ път, почваме от тук...
EN: and every time we go from here.

BG: Не питай, а ме пипай, кус-кус, хапвай бавно.
EN: Don't ask me, touch me, couscous, eat slowly.

BG: Не слушкай, а ми пъшкай кус-кус, дай по - бързо.
EN: Sluškaj not moan, couscous, give more quickly.

BG: Не зяпай, хайде лапай, кус-кус, там по бавно
EN: Look, come on suck, couscous, slow down

BG: Изяж ме и наяж се, кус-кус, браво бебо!
EN: Eat me and eat couscous, baby!