Artist: 
Search: 
Reddit

Litvintroll - Пан Манэліг lyrics

Музыка: Litvintroll, Народная
Словы: Народныя
Пераклад: В. Верабейчыкаў, А. Апановіч,
З. Сасноўскі

Аднойчы на світанку,
Як сонца не ўзышло,
І ня чуць было спеваў птушыных,
Рыцара спаткала пачвара злая з гор -
Дачка брудных троляў хлуслівых.

Пан Манэліг, пан Манэліг,
Каханым будзь маім
Атрымаеш ўсе скарбы зямныя.
Належаць буду я табе,
А ты належаць мне.
Адкажы мне толькі: "так" ці "не"

Дванаццаць лепшых коней
Атрымаеш ад мяне,
Што гуляюць у горнай лагчыне.
Ніколі не ляжала сядла на іх спіне
І іх шпоры ніколі не білі.

Дванаццаць водных млынаў
Я падару табе
Што стаяць паміж Ціла і Тэрна,
Іх жорны медзяныя захопяць цябе,
І іх колы аздоблены срэбрам.

Шаблю залатую я падару табе.
Чараўніцтвам яна абкавана.
Ёй ты пераможаш ворагаў сваіх,
Будзе слава табе і пашана

Калі б царквой Хрыстовай
Хрышчона ты была,
Я бы ўзяў падарункі такія.
А ты пачвара брудная і Д'ябла дзіця,
Чэрці з пекла табе як радныя."

Пачварына пабегла ў пячору да сябе,
У душы яе смутак і скруха:
"Каб гэты рыцар годны застаўся пры мне,
То прыйшоў бы канец ўсім пакутам..."

================================
Music by Litvintroll, Traditional
Lyrics Traditional
Translated by V. Verabeichykau, A. Apanovich,
Z. Sasnouski

Bittida en morgon innan solen upprann
Innan foglarna borjade sjunga
Bergatroliet friade till fager ungersven
Hon hade en falskeliger tunga

Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
For det jag bjuder sa gerna
I kunnen val svara endast ja eller nej
Om i viljen eller ej

Eder vill jag gifva de gangare tolf
Som ga uti rosendelunde
Aldrig har det varit nagon sadel uppa dem
Ej heller betsel uti munnen

Eder vill jag gifva de qvarnarna tolf
Som sta mellan Tillo och Terno
Stenarna de aro af rodaste gull
Och hjulen silfverbeslagna

Eder vill jag gifva forgyllande svard
Som klingar utaf femton guldringar
Och strida huru I strida vill
Stridplatsen skolen i val vinna

Eder vill gifva en skjorta sa ny
den basta I lysten att slita
Inte ar hon somnad av nal eller tra
Men virkat av silket det hvita

Sadana gafvor toge jag val emot
Om du vore en kristelig qvinna
Men nu sa ar du det varsta bergatroll
Af Neckens och djavulens stamma

Bergatrollet ut pa dorren sprang
Hon rister och jamrar sig svara
Hade jag fatt den fager ungersven
Sa hade jag mistat min plaga