Artist: 
Search: 
Little Dragon - Klapp Klapp lyrics (Bulgarian translation). | Corridor lies with the river 
, All watery eyes 
, I stand there waitin' for my turn 
, I turn with...
03:46
video played 100 times
added 4 years ago
by XTCMan
Reddit

Little Dragon - Klapp Klapp (Bulgarian translation) lyrics

EN: Corridor lies with the river
BG: Коридор се намира с река

EN: All watery eyes
BG: Всички сълзене на очите

EN: I stand there waitin' for my turn
BG: Аз стоя там чакаш за моя завъртане

EN: I turn with a rise
BG: Аз се обръщам с ръст

EN: The spirits blow around like a hurricane whip
BG: Духове удар около като ураган камшик

EN: The girls don't mind my ice cream drip
BG: Момичетата не ума ми сладолед капки

EN: Someone found us dancing
BG: Някой намери ни танци

EN: You can turn off and feel better
BG: Можете да изключите и да се чувстват по-добре

EN: When everything's clear like cold weather
BG: Когато всичко е ясно като студено време

EN: Go feel better, feel better
BG: Се чувстват по-добре, чувстват по-добре

EN: Somebody from my heart sang
BG: Някой от сърцето ми пее

EN: I could turn off and never wake up
BG: Мога да изключите и никога не се събуди

EN: And everything's clear, my breath made like-steam fake
BG: И всичко е ясно, дъха ми прави подобни пара менте

EN: Feel better
BG: Чувстват по-добре

EN: Fallin' apart, apart, apart, apart, apart
BG: Пролетта е Очаквайте Апарт, Апарт, Апарт, Апарт, Апарт

EN: Finally they call my name
BG: Накрая те призовават моето име

EN: The ghost inside can wake us to life
BG: Духа вътре може да ни събуди за живот

EN: Makin' my chair do flips
BG: Изкара стола ми направи обръща

EN: By givin' into this we'll be safe every time
BG: Като дава в това ще бъде безопасно всеки път

EN: Fallin' through the floor on my butterfly wing
BG: Пролетта е Очаквайте през пода на моята пеперуда крило

EN: Give me one more, the girl from the corridor sing, she sing
BG: Дай ми, един повече, момичето от коридора пее, тя пее

EN: I hear you want it, don't you?
BG: Чух искате го, нали?

EN: I know you want it, don't you, don't you?
BG: Знам, че го искаш, нали, нали?

EN: I see you want it, don't you?
BG: Виждам, че го искате, нали?

EN: I know you want it, don't you, don't you?
BG: Знам, че го искаш, нали, нали?

EN: Fallin' apart, apart, apart, apart, apart
BG: Пролетта е Очаквайте Апарт, Апарт, Апарт, Апарт, Апарт

EN: Someone found us dancing
BG: Някой намери ни танци

EN: You can turn off and feel better
BG: Можете да изключите и да се чувстват по-добре

EN: When everything's clear like cold weather
BG: Когато всичко е ясно като студено време

EN: Go feel better, feel better
BG: Се чувстват по-добре, чувстват по-добре

EN: Somebody from my heart sang
BG: Някой от сърцето ми пее

EN: I could turn off and never wake up
BG: Мога да изключите и никога не се събуди

EN: And everything's clear, my breath made like-steam fake
BG: И всичко е ясно, дъха ми прави подобни пара менте

EN: Feel better
BG: Чувстват по-добре

EN: Fallin' apart, apart, apart, apart, apart
BG: Пролетта е Очаквайте Апарт, Апарт, Апарт, Апарт, Апарт

EN: Do you want it? Do you want it? Do you want it? Do you want it? Do you? Do you? (She says) Do you? Do you?
BG: Искате ли го? Искате ли го? Искате ли го? Искате ли го? Имате ли? Имате ли?(Тя казва) Имате ли? Имате ли?

EN: Do you want it? Do you want it? Do you want it? Do you want it? Do you? Do you? Do you? (She says)
BG: Искате ли го? Искате ли го? Искате ли го? Искате ли го? Имате ли? Имате ли? Имате ли? (Тя казва)

EN: Fallin' apart, apart, apart, apart, apart
BG: Пролетта е Очаквайте Апарт, Апарт, Апарт, Апарт, Апарт

EN: Fallin' apart, apart, apart, apart, apart
BG: Пролетта е Очаквайте Апарт, Апарт, Апарт, Апарт, Апарт