Artist: 
Search: 
Lita Ford - Close My Eyes Forever (feat. Ozzy Osbourne) lyrics (Bulgarian translation). | Baby
, I get so scared inside, and I don't really understand
, Is it love that's on my mind, or is...
04:36
video played 1,547 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Lita Ford - Close My Eyes Forever (feat. Ozzy Osbourne) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Baby
BG: Бебе

EN: I get so scared inside, and I don't really understand
BG: Получавам толкова страхуват вътре, както и не ги разбирам

EN: Is it love that's on my mind, or is it fantasy?
BG: Това е любовта, която е на моя ум, или е фентъзи?

EN: Heaven
BG: Рая

EN: Is in the palm of my hand, and it's waiting here for you
BG: Е в дланта на ръката ми, и той очаква тук, за вас

EN: What am I supposed to do with a childhood tragedy?
BG: Какво мога да използвам с детството трагедия?

EN: If I close my eyes forever
BG: Ако затвори очите ми завинаги

EN: Will it all remain unchanged?
BG: Ще всичко остават непроменени?

EN: If I close my eyes forever
BG: Ако затвори очите ми завинаги

EN: Will it all remain the same?
BG: Ще всичко остане същия?

EN: Sometimes
BG: Понякога

EN: It's hard to hold on
BG: Трудно е да се държи по

EN: So hard to hold on to my dreams
BG: Така че трудно да държат в моите мечти

EN: It isn't always what it seems
BG: Не е винаги това, което изглежда

EN: When you're face to face with me
BG: Когато сте лицето да лицето с мен

EN: You're like a dagger
BG: Вие сте като Кама

EN: And stick me in the heart
BG: И се придържате ме в сърцето

EN: And taste the blood from my blade
BG: И вкус, кръвта от ми нож

EN: And when we sleep, would you shelter me
BG: И отглеждани на когато ние спят, бихте ли закрито ме

EN: In your warm and darkened grave?
BG: Във вашата топло и Потъмнелият гроба?

EN: If I close my eyes forever
BG: Ако затвори очите ми завинаги

EN: Will it all remain unchanged?
BG: Ще всичко остават непроменени?

EN: If I close my eyes forever
BG: Ако затвори очите ми завинаги

EN: Will it all remain the same?
BG: Ще всичко остане същия?

EN: Will you ever take me?
BG: Ще ли някога да ме?

EN: No, I just can't take the pain
BG: Не, аз просто не може да се болката

EN: But would you ever trust me?
BG: Но бихте ли някога повярвай ми?

EN: No, I'll never feel the same, Oh
BG: Не, ще никога не чувствам, О

EN: I know I've been so hard on you
BG: Знам, че съм бил толкова трудно за вас

EN: I know I've told you lies
BG: Знам, че аз съм казал на ви е

EN: If I could have just one more wish
BG: Ако аз може да има само един още желание

EN: I'd wipe the cobwebs from my eyes
BG: Аз ще се избърсва паяжини от очите ми

EN: If I close my eyes forever
BG: Ако затвори очите ми завинаги

EN: Will it all remain unchanged?
BG: Ще всичко остават непроменени?

EN: If I close my eyes forever
BG: Ако затвори очите ми завинаги

EN: Will it all remain the same?
BG: Ще всичко остане същия?

EN: Close your eyes
BG: Затворете очи

EN: Close your eyes
BG: Затворете очи

EN: You gotta close your eyes for me
BG: Трябва затворите си очите за мен