Artist: 
Search: 
 - Lisa Stansfield & Barry White - All Around The World lyrics (Bulgarian translation). | I don't know where my baby is
, but I'll find him, somewhere, somehow
, I've got to let him know how...
04:24
video played 4,809 times
added 7 years ago
Reddit

Lisa Stansfield & Barry White - All Around The World (Bulgarian translation) lyrics

EN: I don't know where my baby is
BG: Аз не знам къде е моето бебе

EN: but I'll find him, somewhere, somehow
BG: но аз ще го намери, някъде, по някакъв начин

EN: I've got to let him know how much I care
BG: Аз трябва да го оставим да знам колко много се грижа

EN: I'll never give up looking for my baby
BG: Аз ще никога не се откажат търсят моето бебе

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Been around the world and I, I, I
BG: Около света и аз, аз, аз

EN: I can't find my baby
BG: Аз не мога да намеря моето бебе

EN: I don't know when, I don't know why
BG: Аз не знам кога, аз не знам защо

EN: Why he's gone away
BG: Защо той е отминал

EN: And I don't know where he can be, my baby
BG: И аз не знам къде той може да бъде, моето бебе

EN: But I'm gonna find him
BG: Но аз отивам да го намеря

EN: We had a quarrel and I let myself go
BG: Разправяхме се и нека си отида

EN: I said so many things, things he didn't know
BG: Казах толкова много неща, неща, той не знае

EN: And I was oh oh so bad
BG: И аз бях о о толкова лошо

EN: And I don't think he's comin' back, mm mm
BG: И аз не мисля, че той идва обратно, мм мм

EN: He gave the reason, the reasons he should go
BG: Той даде причина, причини, той трябва да върви

EN: And he said so many things he never said before
BG: И той каза толкова много неща, той никога не каза преди

EN: And he was oh oh so mad
BG: И той е о о толкова луд

EN: And I don't think he's comin', comin' back
BG: И аз не мисля, че той идва, идва обратно

EN: I did too much lyin', wasted too much time,
BG: Направих прекалено много lyin', губи прекалено много време,

EN: Now I'm here a'cryin', I, I, I
BG: Сега аз съм тук a'cryin ", аз, аз, аз

EN: Chorus
BG: Припев

EN: So open hearted, he never did me wrong
BG: Така че отвори сърце, той никога не ми е наред

EN: I was the one, the weakest one of all
BG: Аз бях този, най-слабите една от всички

EN: And now I'm oh oh so sad
BG: И сега съм о о толкова тъжно

EN: And I don't think he's comin' back, comin' back
BG: И аз не мисля, че той идва, идва обратно

EN: I did too much lyin', wasted too much time,
BG: Направих прекалено много lyin', губи прекалено много време,

EN: Now I'm here a'cryin', I, I, I
BG: Сега аз съм тук a'cryin ", аз, аз, аз

EN: Chorus x 2
BG: Припев x 2

EN: I'm gonna find him, my baby
BG: Аз отивам да го намеря, моето бебе

EN: I did too much lyin', wasted too much time,
BG: Направих прекалено много lyin', губи прекалено много време,

EN: Now I'm here a'cryin', I, I, I
BG: Сега аз съм тук a'cryin ", аз, аз, аз

EN: Chorus
BG: Припев

EN: I've been around the world, lookin' from my baby
BG: Аз съм бил по света, гледаш от моето бебе

EN: Been around the world, and I'm gonna
BG: По целия свят, и аз ще

EN: I'm gonna find hïm
BG: Аз отивам да намери hïm

EN: Chorus
BG: Припев