Artist: 
Search: 
Limp Bizkit - Hot Dog lyrics (Bulgarian translation). | Ladies and Gentlemen, introducing, the chocolate starfish, and the hot-dog flavored water,
, Bring...
03:52
video played 18,512 times
added 8 years ago
Reddit

Limp Bizkit - Hot Dog (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ladies and Gentlemen, introducing, the chocolate starfish, and the hot-dog flavored water,
BG: Уважаеми дами и господа, въвеждане на шоколад звезда и хот-дог ароматизирана вода,

EN: Bring it on,
BG: Донеси го,

EN: Get the fuck up,
BG: Разкарай се,

EN: Check, 1, 2
BG: Проверете, 1, 2

EN: Listen up, Listen up, Here we go,
BG: Слушайте, слушайте, Ето ни,

EN: It's a fucked up world, what a fucked up place,
BG: Това е прецакан света, какво е прецакан място,

EN: Everybody's judged by their fucked up face,
BG: Всички са съдени по прецакан лицето си,

EN: Fucked up dreams, fucked up life,
BG: Чука се сънища, прецакан живота,

EN: Fucked up kid, with a fucked up knife,
BG: Чука се дете, с прецакан нож,

EN: Fucked up moms, and fucked up dads,
BG: Чука се майки, татковци и прецакан,

EN: Thats a fucked up cop, with a fucked up badge,
BG: Този един прецакан ченге, с прецакан значка,

EN: Fucked up job, with fucked up pay,
BG: Чука се на работни места, с прецакано заплащане,

EN: Fucked up boss, is a fucked up day,
BG: Чука се шеф, е прецакан ден,

EN: Fucked up breast, fucked up lies,
BG: Шибай се рак на гърдата, прецакан лъжи,

EN: All my niggas, in the biggest, got the facs of life
BG: Всички мои негри, в най-голямата, имам facs на живот

EN: Hey, everybody knows this song (x2)
BG: Ей, всеки знае тази песен (х2)

EN: Ain't it a shame that you can't say fuck,
BG: Не е ли срамота, че не можеш да кажеш мамка му,

EN: Fucks just a word and it's all fucked up,
BG: Fucks само една дума и всичко е прецакано

EN: Like a fucked up punk, with a fucked up mouth,
BG: Като се прецака пънк, с прецакан в устата,

EN: Nine inch nails'll get knock the fuck out,
BG: Nine Inch nails'll се изгуби дяволите,

EN: Fucked up AIDS, from fucked up sex,
BG: Чука се със СПИН, от прецакан пол,

EN: Fake ass titties on her fucked up chest,
BG: Лъжливи цици задник върху нея прецакан в гърдите,

EN: We're all fucked up, so whatcha wanna do,
BG: Всички сме прецакали, така whatcha искаш да направиш,

EN: Well fucked up me and a fucked up you
BG: Ами прецака ми и си прецакан

EN: (chorus)
BG: (Припев)

EN: You wanna fuck me like an animal,
BG: Искаш ли да ме чукаш като животно,

EN: You like to burn me on the inside,
BG: Можете ли да ми горят от вътрешната страна,

EN: You like to think that I'm a perfect drug,
BG: Обичаш ли да се мисли, че съм перфектен на наркотици,

EN: Just know that nothin you do, will bring you closer to me,
BG: Просто знам, че нищо да правите, ще ви доближи до мен,

EN: Aint life a bitch, a fucked up bitch,
BG: Не е ли животът една кучка, един прецакан кучка

EN: A fucked up sword with a fucked up stitch,
BG: А прецака нож с прецакан бод,

EN: A fucked up head, is a fucked up shame,
BG: А прецакан главата, е прецакан срам,

EN: Swingin on my nuts is a fucked up game,
BG: Swingin на моя ядки е прецакан игра,

EN: Jealousy fillin up my fucked up mind,
BG: Ревност FILLIN ми прецака се има предвид,

EN: its all fucked up like a fucked up crime,
BG: всичко е прецакано като прецакан престъпност,

EN: If I say fuck two more times,
BG: Ако кажа дяволите още два пъти,

EN: Thats 46 fucks in this fucked up rhyme,
BG: Този 46 чука в този прецакан рима,

EN: Hey, everybody knows this song (x2)
BG: Ей, всеки знае тази песен (х2)

EN: chorus
BG: припев

EN: (karate scream)
BG: (Карате крещя)

EN: listen up baby,
BG: слушайте бебето,

EN: You can't bring me down, I don't think so, and also
BG: Не можеш да ме свалят, аз не мисля така, а също и

EN: You better check yourself, before you wreck yourself,
BG: По-добре себе си проверка, преди да си развалина,

EN: Kiss my starfish, my, chocolate starfish, PUNK
BG: Целуни ми звезда, моя звезда шоколад, пънк

EN: Kiss my starfish, my, chocolate starfish,
BG: Целуни ми звезда, ми, шоколад звезда,

EN: Chorus
BG: Припев