Artist: 
Search: 
Limp Bizkit - Break Stuff lyrics (Bulgarian translation). | Its just one of those days 
, When you don't wanna wake up
, Everything is fucked
, Everybody sux
,...
02:47
video played 753 times
added 6 years ago
Reddit

Limp Bizkit - Break Stuff (Bulgarian translation) lyrics

EN: Its just one of those days
BG: Само един от тези дни

EN: When you don't wanna wake up
BG: Когато не искате да се събуди

EN: Everything is fucked
BG: Всичко се прецака

EN: Everybody sux
BG: Всеки sux

EN: You don't really know why
BG: Наистина не знам защо

EN: But you want justify
BG: Но вие искате оправдават

EN: Rippin' someone's head off
BG: Rippin' главата на някого

EN: No human contact
BG: Човешки контакт

EN: And if you interact
BG: И ако си взаимодействат

EN: Your life is on contract
BG: Животът ти е на договор

EN: Your best bet is to stay away motherfucker
BG: Най-добре е да остане далеч копеле

EN: It's just one of those days!!
BG: Това е само един от тези дни!

EN: [chorus]
BG: [хора]

EN: Its all about the he says she says bullshit
BG: Нейната всичко за той казва, казва тя глупости

EN: I think you better quit
BG: Аз мисля, че по-добре напусна

EN: Lettin' shit slip
BG: Lettin' лайна приплъзване

EN: Or you'll be leavin with a fat lip
BG: Или ще бъде тръгвам с мазнини за устни

EN: Its all about the he says she says bullshit
BG: Нейната всичко за той казва, казва тя глупости

EN: I think you better quit talkin that shit
BG: Аз мисля, че по-добре напусна говориш че глупости

EN: (Punk, so come and get it)
BG: (Пънк, така дойде и да го получите)

EN: Its just one of those days
BG: Само един от тези дни

EN: Feelin' like a freight train
BG: Чувстваш като товарен влак

EN: First one to complain
BG: Първият да се оплакват

EN: Leaves with a blood stain
BG: Листа с кръв петна

EN: Damn right I'm a maniac
BG: Точно аз съм маниак

EN: You better watch your back
BG: По-добре гледате гърба си

EN: Cuz I'm fuckin' up your program
BG: Щото аз съм шибаната си програма

EN: And if your stuck up
BG: И ако си остана нагоре

EN: You just lucked up
BG: Вие просто lucked нагоре

EN: Next in line to get fucked up
BG: Следващия по ред да се прецака

EN: Your best bet is to stay away motherfucker
BG: Най-добре е да остане далеч копеле

EN: Its just one of those days!!
BG: Само един от тези дни!

EN: [chorus]
BG: [хора]

EN: I feel like shit
BG: Чувствам се като лайно

EN: My suggestion is to keep your distance cuz right now im dangerous
BG: Моето предложение е да запазите вашия разстояние щото точно сега im опасни

EN: We've all felt like shit
BG: Всички сме се чувствах много зле

EN: And been treated like shit
BG: И били третирани като лайна

EN: All those motherfuckers that want to step up
BG: Всички тези копелета, които искат да засилят

EN: I hope you know I pack a chain saw
BG: Аз се надявам, че съм пакет с Моторен трион

EN: I'll skin your ass raw
BG: Ще кожата си задника сурово

EN: And if my day keeps goin' this way I just might break somethin' tonight...
BG: И ако ми ден продължава Goin ' по този начин просто да строша нещо тази вечер...

EN: I hope you know I pack a chain saw
BG: Аз се надявам, че съм пакет с Моторен трион

EN: I'll skin your ass raw
BG: Ще кожата си задника сурово

EN: And if my day keeps goin' this way I just might break somethin' tonight...
BG: И ако ми ден продължава Goin ' по този начин аз просто може да се счупинещо тази вечер...

EN: I hope you know I pack a chain saw
BG: Аз се надявам, че съм пакет с Моторен трион

EN: I'll skin your ass raw
BG: Ще кожата си задника сурово

EN: And if my day keeps goin' this way I just might break your fuckin' face tonight!!
BG: И ако ми ден продължава Goin ' по този начин аз просто може да разбие шибан лицето довечера!

EN: Give me somethin' to break
BG: Дайте ми нещо да се прекъсне

EN: Give me somethin' to break
BG: Дайте ми нещо да се прекъсне

EN: Just give me somethin' to break
BG: Просто ми даде нещо да се прекъсне

EN: How bout your fuckin' face
BG: Как bout си шибан лицето

EN: I hope you know I pack a chain saw, what!!...
BG: Аз се надявам, че съм пакет Верижна ножовка, какво!...

EN: A chain saw, what!!...
BG: Верижен трион, какво!!...

EN: A motherfucking chain saw, what!!...
BG: Шибания верига видях, какво!!...

EN: So come and get it
BG: Така дойде и да го

EN: [chorus]
BG: [хора]