Artist: 
Search: 
Lillix - Tomorrow lyrics (Bulgarian translation). | Tomorrow's just another day
, Another way
, To spend my day
, All by myself
, Staring at the TV...
03:37
video played 96 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Lillix - Tomorrow (Bulgarian translation) lyrics

EN: Tomorrow's just another day
BG: Утре 's просто друг ден

EN: Another way
BG: Друг начин

EN: To spend my day
BG: За да прекарват Моят ден

EN: All by myself
BG: Всичко от мен

EN: Staring at the TV screen
BG: Вгледан в екрана на Телевизора

EN: Flipping through my magazine
BG: Обръщане чрез ми списание

EN: Everything is unclear
BG: Всичко е неясно

EN: I need you here do
BG: Имам нужда от теб тук да

EN: And i wake up
BG: И аз събуди

EN: Put on my makeup
BG: На моя грим

EN: Pick up the phone
BG: Избор на телефона

EN: Nobody's home
BG: Nobody's home

EN: I need to break out
BG: Трябва да избухне

EN: Get me some takeout
BG: Получете ме някои takeout

EN: Stand inside a crowd
BG: Се вътре тълпа

EN: I wanna scream aloud
BG: Искаме крещиш глас

EN: I'll be OK
BG: Ще ви бъда OK

EN: I'll be OK
BG: Ще ви бъда OK

EN: Walking down this winding road
BG: Ходене, това прекратяване пътя

EN: Rainy days are all I know
BG: Rainy дни са всички знам

EN: I have hit the ground
BG: Аз е ударила в земята

EN: Staring up into the sky
BG: Вгледан нагоре в небето

EN: Counting all the reasons why
BG: Преброяване на всички причини защо

EN: My mind is spinning around
BG: Ми е центрофугиране около

EN: I need to breath dooo
BG: TranslateApiException: IP is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D0AD34

EN: So,i wake up
BG: TranslateApiException: IP is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D0AD7E

EN: Put on my makeup
BG: На моя грим

EN: Pick up the phone
BG: Избор на телефона

EN: Nobody's home
BG: Nobody's home

EN: And i need to break out
BG: И трябва да избухне

EN: Give me some takeout
BG: TranslateApiException: IP is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D0AF72

EN: Stand inside a crowd
BG: Се вътре тълпа

EN: I wanna scream aloud
BG: Искаме крещиш глас

EN: I'll be OK
BG: TranslateApiException: IP is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D0B0C4

EN: Get off from the floor
BG: Сляза от нивото на пода

EN: I just can't take no more
BG: Аз просто не може да вземе повече

EN: Leavin' it all behind
BG: Leavin' всичко отзад

EN: 'cause yesterday's gone
BG: 'cause на отишло вчера

EN: Nah nah nah nah
BG: Нах нах нах нах

EN: Nah nah nah nah
BG: TranslateApiException: IP is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D0B3BB

EN: Nah nah nah oohhh
BG: TranslateApiException: IP is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D0B415

EN: Oh,i wake up
BG: TranslateApiException: IP is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D0B46A

EN: Put on my makeup
BG: На моя грим

EN: Pick up the phone
BG: Избор на телефона

EN: Nobody's home
BG: Nobody's home

EN: And i need to break out
BG: И трябва да избухне

EN: Give me some takeout
BG: TranslateApiException: IP is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D0B6CD

EN: Stand inside a crowd
BG: Се вътре тълпа

EN: I wanna scream aloud
BG: Искаме крещиш глас

EN: I'll be OK
BG: Ще ви бъда OK

EN: I'll be OK
BG: Ще ви бъда OK

EN: Oh,i wake up
BG: О аз събуди

EN: Put on my makeup
BG: На моя грим

EN: Pick up the phone
BG: Избор на телефона

EN: Nobody's home
BG: Nobody's home

EN: And i need to break out
BG: И трябва да избухне

EN: Give me some takeout
BG: TranslateApiException: IP is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D0BAED

EN: Stand inside a crowd
BG: Се вътре тълпа

EN: I wanna scream aloud
BG: Искаме крещиш глас

EN: I need to break out!!
BG: Трябва да избухне!!

EN: Were OK were alright
BG: Са били OK са добре

EN: Alright, you're okay, it's okay,
BG: Добре вие сте добре, тя е добре,

EN: You're all right, whoa,
BG: Вие сте всички права, whoa,

EN: We'll be alright,
BG: Ние ще се добре,

EN: We'll be alright
BG: Ние ще се добре

EN: Tomorrow's just another day
BG: Утре 's просто друг ден

EN: Another way
BG: Друг начин

EN: To spend my day
BG: За да прекарват Моят ден