Artist: 
Search: 
Lillix - It's About Time lyrics (Bulgarian translation). | I hate you, I love you
, I just can't remember to forget you
, Who are you, who needs you?
, You...
03:38
video played 281 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Lillix - It's About Time (Bulgarian translation) lyrics

EN: I hate you, I love you
BG: Мразя те, обичам те

EN: I just can't remember to forget you
BG: Аз просто не мога да си спомня да забравя ви

EN: Who are you, who needs you?
BG: Кой си ти, който се нуждае от теб?

EN: You make me feel alive, I die, so high
BG: Караш ме да се чувствам жив, аз ще умра, толкова високо

EN: I'm crawling on the ground
BG: Аз съм пълзи по земята

EN: And I found I can fly
BG: И открих, че мога да летя

EN: One of these days it all comes together
BG: Един от тези дни, всичко идва заедно

EN: One of those days that goes on forever
BG: Един от тези дни, че е вечно

EN: Think it sounds crazy? Maybe, whatever
BG: Мисля, че звучи налудничаво? Може би каквото

EN: What's it all about?
BG: Какво е всичко това?

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: It's about life, it's about fun
BG: Това е за живот, това е за забавление

EN: It's over before it has begun
BG: Тя свърши, преди да е започнал

EN: It's about you, it's about me
BG: Това е за вас, това е за мен

EN: It's about everything between and I say
BG: Това е за всичко между и аз казвам

EN: I'm saying goodbye to you, I say hi to you with no clue
BG: Аз казвам сбогом на вас, Здравейте ви казвам без представа

EN: It's about time that I
BG: Е време, че аз

EN: Make up my mind
BG: Да се реша

EN: It's simple, confusing, the truth is I'm winning but I'm losing
BG: Тя е проста, объркване, истината е, аз съм печели, но аз съм губи

EN: And pulling and pushing, won't do me any good
BG: И дърпане и бутане, няма да ми направи някоя добра

EN: It could, it should
BG: Тя може, тя трябва да

EN: I'm honest to myself that the truth is I lied
BG: Аз съм честен към себе си излъгал, че истината е, че

EN: One of these days it all comes together
BG: Един от тези дни, всичко идва заедно

EN: One of those days that goes on forever
BG: Един от тези дни, че е вечно

EN: Think it sounds crazy? Maybe, whatever
BG: Мисля, че звучи налудничаво? Може би каквото

EN: What's it all about?
BG: Какво е всичко това?

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Time is creeping behind me, surrounding around me
BG: Времето се промъква зад мен, около около мен

EN: Fading the words so desperately
BG: Замира думите така отчаяно

EN: Now give me a reason that I can believe in
BG: Сега Дай ми една причина, че аз може да вярвам в

EN: Time is something you can't rewind
BG: Времето е нещо, което не може да назад

EN: One of these days it all comes together
BG: Един от тези дни, всичко идва заедно

EN: One of those days that goes on forever
BG: Един от тези дни, че е вечно

EN: Think it sounds crazy? Maybe, whatever
BG: Мисля, че звучи налудничаво? Може би каквото

EN: What's it all about?
BG: Какво е всичко това?

EN: [Chorus]
BG: [Хора]