Artist: 
Search: 
Lil Wayne - Runnin' (feat. Shanell) lyrics (Bulgarian translation). | The loser, microphone abuser
, Feet hurtin', I just walked from Jerusalem
, So you should get on the...
04:37
video played 2,555 times
added 7 years ago
Reddit

Lil Wayne - Runnin' (feat. Shanell) (Bulgarian translation) lyrics

EN: The loser, microphone abuser
BG: Победеният, микрофон насилника

EN: Feet hurtin', I just walked from Jerusalem
BG: Крака hurtin', аз просто ходят от Ерусалим

EN: So you should get on the side with the movement
BG: Така че вие трябва да получите от страна на движението

EN: I'm the proof and I'll die just to prove it
BG: Аз съм доказателство и аз ще умра само за да го докажа

EN: Whatchu wanna know, anything, whatever
BG: Whatchu искам да знам, нещо, независимо от

EN: I can't tell you, I could show you better
BG: Не мога да ви кажа, аз мога да ви покажа по-добре

EN: Me, me and my gun, we took an oath together
BG: Аз, аз и моето оръжие, взехме една клетва заедно

EN: Said, I would never die if we both together
BG: Каза, че аз никога няма да умре, ако и двамата заедно

EN: Yeah, this is my testification
BG: Да, това е моето свидетелствуване

EN: I'mma Wayne on their heads like precipitation
BG: I'mma Уейн на главите си като валежите

EN: And in hell, you, you need justification
BG: И в ада, ти, ти трябва оправдание

EN: But, but for me, it was just a vacation
BG: Но, но за мен това е просто една ваканция

EN: Somebody tell me
BG: Някой да ми каже

EN: When's it gonna end, when's it gonna end?
BG: Когато го ще свърши, когато го няма край?

EN: I'm runnin', runnin', runnin', runnin', runnin', runnin' home
BG: Аз съм бягат, бягат, бягат, бягат, бягат, бягат вкъщи

EN: When's it gonna end, when's it gonna end?
BG: Когато го ще свърши, когато го няма край?

EN: I'm runnin', runnin', runnin', runnin' home, yeah
BG: Аз съм бягат, бягат, бягат, бягат вкъщи, да

EN: I lost all my money, I lost half my mind
BG: Аз загубих всичките си пари, аз загубих половината съзнанието ми

EN: Can't find my direction, where's the finish line?
BG: Не може да се намери посоката, където е финала?

EN: Could I be that far away from it all, how far to go?
BG: Може ли да се толкова далеч от всичко това, до каква степен да отида?

EN: If I stay for it all then I shouldn't fall
BG: Ако остана за всичко след това не трябва да

EN: But if I fall, I fall up and let the clouds hug me
BG: Но ако падне, пада и нека облаци ме прегърни

EN: And if I fall down, I bet I hit the ground runnin'
BG: И ако падне, Обзалагам се, че съм се удари в земната бяга

EN: Bet you searched and found nothin', lookin' for the finish line
BG: Обзалагам се търси и намери нищо, гледам'за финала

EN: Stop short cuttin', you fuckin' up your finish time
BG: Ние кратко cuttin', ти шибаната си завърши време

EN: Shit, but every twice in a while
BG: Мамка му, но всеки два пъти от време на време

EN: It feels like I'm runnin' and life is the miles
BG: Той се чувства като аз съм бяга и живота е миля

EN: Yeah, but until the lights dim and down
BG: Да, но до затъмняване на осветлението и надолу

EN: I'll be runnin' around, runnin'
BG: Ще се бяга наоколо, бяга

EN: Somebody tell me
BG: Някой да ми каже

EN: When's it gonna end, when's it gonna end?
BG: Когато го ще свърши, когато го няма край?

EN: I'm runnin', runnin', runnin', runnin', runnin', runnin' home
BG: Аз съм бягат, бягат, бягат, бягат, бягат, бягат вкъщи

EN: When's it gonna end, when's it gonna end?
BG: Когато го ще свърши, когато го няма край?

EN: I'm runnin', runnin', runnin', runnin' home, yeah
BG: Аз съм бягат, бягат, бягат, бягат вкъщи, да

EN: Countin' all my pennies but it doesn't add up
BG: Броят всичките си пари, но тя не допринася

EN: At their mercy but somehow it ain't enough
BG: По тяхна милост, но някак си не е достатъчно

EN: Readin' all the red lights tryin' not to give up
BG: Чете'всички червени светлини опитвам да не се откаже от

EN: But I don't know how long it's gonna last
BG: Но аз не знам колко дълго ще е последно

EN: It's almost over now
BG: Това е почти свърши

EN: I say, it's almost over now
BG: Аз казвам, това е почти свърши

EN: The end is gettin' closer now
BG: Краят е на път да станат по-близо сега

EN: Better do what you're suppose to
BG: По-добре направи това, което предполагам, за да

EN: 'Cause the world is oh, so short to die, yeah
BG: Защото светът е о, толкова кратко да умре, да

EN: When's it gonna end, when's it gonna end?
BG: Когато го ще свърши, когато го няма край?

EN: I'm runnin', runnin', runnin', runnin', runnin', runnin' home
BG: Аз съм бягат, бягат, бягат, бягат, бягат, бягат вкъщи

EN: When's it gonna end, when's it gonna end?
BG: Когато го ще свърши, когато го няма край?

EN: I'm runnin', runnin', runnin', runnin' home, yeah
BG: Аз съм бягат, бягат, бягат, бягат вкъщи, да

EN: When's it gonna end, when's it gonna end?
BG: Когато го ще свърши, когато го няма край?

EN: Runnin', runnin' home
BG: Runnin ', бягаш дома

EN: Yeah, I'm runnin' outta time, I'm runnin' out of space
BG: Да, аз съм махаме време бягам, аз съм се бяга от космоса

EN: Feel like I'm runnin' 'round but I'm runnin' in place
BG: "Чувствам, че съм бягаш кръг, но аз съм бягат на място

EN: We all in the race, I'm just another sprinter
BG: Ние всички в състезанието, аз съм просто още един спринтьор

EN: If there's no finish line then who's the real winner?
BG: Ако това не е финалната линия след това кой е истински победител?