Artist: 
Search: 
Lil Wayne - Lollipop (feat. Static Major) lyrics (Bulgarian translation). | Ow... Uh huh no homo Baby
, I say he so sweet make her wanna lick the wrapper
, So I let her lick...
05:01
video played 4,036 times
added 7 years ago
Reddit

Lil Wayne - Lollipop (feat. Static Major) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ow... Uh huh no homo Baby
BG: Ох ... Ух а не хомо Baby

EN: I say he so sweet make her wanna lick the wrapper
BG: Аз казват, че той толкова сладко да я искате да лижат обвивка

EN: So I let her lick the wrapper
BG: Така че нека си ближат обвивка

EN: Shawty say I lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-look like a lollipop
BG: Shawty кажа, че ето-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-прилича на близалка

EN: She say I lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-look like a lollipop
BG: Тя кажа, че ето-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-прилича на близалка

EN: Shawty say I Lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-look like a lollipop
BG: Shawty кажа, че Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-прилича на близалка

EN: She say I... like a lollipop
BG: Каза, И. .. като близалка

EN: Shawty wanna thug
BG: Shawty искам да бандит

EN: Bottles in the club
BG: Бутилки в клуба

EN: Shawty wanna hump
BG: Shawty искам да гърбица

EN: And ooooo I like to touch ya lovely lady lumps
BG: И ooooo ми харесва да те докосване прекрасна дама бучки

EN: Shawty wanna thug
BG: Shawty искам да бандит

EN: Bottles in the club
BG: Бутилки в клуба

EN: Shawty wanna hump
BG: Shawty искам да гърбица

EN: And ooooo I like to touch ya lovely lady lumps
BG: И ooooo ми харесва да те докосване прекрасна дама бучки

EN: [Verse 1: Lil Wayne]
BG: [За Престола 1: Лил Уейн]

EN: Okay, lil mama had a swag like mine
BG: Добре, Лил мама имаше рушвет като моя

EN: She Even wear her hair down her back like mine
BG: Тя дори носят косата си на гърба си като моя

EN: I make her feel right when it's wrong like lyin
BG: Аз да се чувства прав, когато това е грешно като лъжа

EN: Man, she ain never had a love like mine
BG: Човече, тя Ain никога не са имали любов като моята

EN: N' man I ain't never seen a ass like hers
BG: човек N 'Аз не никога не е виждал задника като нейните

EN: And that pussy in my mouth had me loss fo words
BG: И това путка в устата ми ме е загуба за думите

EN: Told her to back it up like erp erp
BG: Казах си да я върнем като ERP ERP

EN: And make that ass jump like jerk, jerk
BG: И се, че задника скочи като идиот, идиот

EN: And that's when she said I lo-lo-look like a lollipop
BG: И тогава тя каза, че ето-ето прилича на близалка

EN: (oh yeah I like that)
BG: (О, да ми харесва)

EN: She said I lo-lo-look like a lollipop
BG: Тя казах ето-ето прилича на близалка

EN: (I like that)
BG: (Това ми харесва)

EN: She said I lo-lo-look like a lollipop
BG: Тя казах ето-ето прилича на близалка

EN: (I like that)
BG: (Това ми харесва)

EN: Shawty say I look like a lollipop
BG: Shawty кажа, че прилича на близалка

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Shawty wanna thug
BG: Shawty искам да бандит

EN: Bottles in the club
BG: Бутилки в клуба

EN: Shawty wanna hump
BG: Shawty искам да гърбица

EN: And ooooo I like to touch ya lovely lady lumps
BG: И ooooo ми харесва да те докосване прекрасна дама бучки

EN: Shawty wanna thug(oh yeah I like that)
BG: Shawty искам да главорез (о, да ми харесва)

EN: Bottles in the club(oh yeah I like that)
BG: Бутилки в клуба (о, да ми харесва)

EN: Shawty wanna hump
BG: Shawty искам да гърбица

EN: And ooooo I like to touch ya lovely lady lumps
BG: И ooooo ми харесва да те докосване прекрасна дама бучки

EN: [Static Major:]
BG: [Статично Специалност:]

EN: Ok up and you back it up and stop
BG: Добре, а ти я върнем и да се спре

EN: Drop it shawty drop it like it's hot
BG: Оставете Shawty Пусни го харесва е горещо

EN: Oooo d-d-d-rop it like it's hot
BG: Oooo DDD-то РОП като е горещо

EN: Do it Shawty Don't Stop
BG: Направи го Shawty не спират

EN: [Verse 2: Lil Wayne]
BG: [Куплет 2: Лил Уейн]

EN: Shawty said the nigga that she with ain't shit
BG: Shawty заяви, че негър, че тя не е с лайна

EN: Shawty said the nigga that she with ain't this
BG: Shawty заяви, че негър, че тя не е с тази

EN: Shawty said the nigga that she with can't hit
BG: Shawty заяви, че негър, че тя не може да се събере с

EN: But shawty I'm a hit it hit it like I can't miss
BG: Но Shawty Аз съм го удари го удари като аз не мога да пропусна

EN: And I can't do this
BG: И аз не мога да направя това

EN: And I don't do that
BG: И аз не го направя

EN: Shawty needa a refund needa bring that nigga back
BG: Shawty needa възстановяване needa доведат този негър назад

EN: The typa refund I make her bring that ass back
BG: В typa възстановяване аз да я приведат задник обратно

EN: And she bring that ass back
BG: И тя донесе този задник обратно

EN: Because I like that
BG: Защото ми харесва

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Shawty wanna thug (oh yeah I like that)
BG: Shawty искам да главорез (о, да ми харесва)

EN: Bottles in the club (yeah I like that)
BG: Бутилки в клуба (да ми харесва)

EN: Shawty wanna hump
BG: Shawty искам да гърбица

EN: And ooooo I like to touch your lovely lady lumps
BG: И ooooo ми харесва да се докоснат вашата прекрасна дама бучки

EN: Shawty say I lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-look like a lollipop
BG: Shawty кажа, че ето-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-прилича на близалка

EN: Shawty say I lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-look like a lollipop
BG: Shawty кажа, че ето-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-прилича на близалка

EN: She say I Lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-look like a lollipop
BG: Тя кажа, че Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-прилича на близалка

EN: So I let her lick the wrapper
BG: Така че нека си ближат обвивка

EN: Like a lollipop
BG: Като близалка

EN: Shawty wanna thug
BG: Shawty искам да бандит

EN: Bottles in the club
BG: Бутилки в клуба

EN: Shawty wanna hump
BG: Shawty искам да гърбица

EN: And ooooo I like to touch ya lovely lady lumps
BG: И ooooo ми харесва да те докосване прекрасна дама бучки

EN: Call me so I can make it juicy for ya
BG: Обади ми се да мога да го правят сочен за теб

EN: C-Call me s-so I can get it juicy for ya
BG: C-Обади ми е, за да мога да го сочен за теб

EN: C-Call me s-so I can make it juicy for ya
BG: C-Обади ми се и-да мога да го правят сочен за теб

EN: C-Call me s-so I can get it juicy for ya
BG: C-Обади ми е, за да мога да го сочен за теб

EN: C-Call me s-so I can make it juicy for ya
BG: C-Обади ми се и-да мога да го правят сочен за теб

EN: C-Call me s-so I can get it juicy for ya
BG: C-Обади ми е, за да мога да го сочен за теб

EN: C-Call me s-so I can make it juicy for ya
BG: C-Обади ми се и-да мога да го правят сочен за теб

EN: C-Call me s-so I can get it juicy for ya
BG: C-Обади ми е, за да мога да го сочен за теб

EN: Shawty wanna thug
BG: Shawty искам да бандит

EN: Bottles in the club
BG: Бутилки в клуба

EN: Shawty wanna hump
BG: Shawty искам да гърбица

EN: And ooooo I like to touch ya lovely lady lumps
BG: И ooooo ми харесва да те докосване прекрасна дама бучки

EN: I get her on top she drop it like it hot
BG: Аз я получите в горната част тя се пуска го предпочитат горещо

EN: And when I'm at the bottom she hillary ride em
BG: И когато съм на дъното тя хилъри ги вози

EN: The middle of the bed
BG: В средата на легло

EN: Givin gettin head, givin gettin head, givin gettin head
BG: Дава почваш глава, глава давам почваш, давам главата почват

EN: I said Mhm... I like that
BG: Казах MHM ... Харесва ми, че

EN: Said Mhm... I like that
BG: Саид MHM ... Харесва ми, че

EN: I said Mhm... I like that
BG: Казах MHM ... Харесва ми, че

EN: Mhmm
BG: Mhmm

EN: Call me so I can come and do it fo ya
BG: Обади ми се да мога да дойда и да го направя за теб

EN: Call me so I can come and prove it fo ya
BG: Обади ми се да мога да дойде и да се окаже за вас

EN: Call me so I can make it juicy fo ya
BG: Обади ми се да мога да го правят сочен за теб

EN: Call me so I can get it juicy fo ya
BG: Обади ми се да мога да го получите сочен за теб

EN: Shawty wanna li-li-li-li-li-li-li-li-lick me like a lollipop
BG: Shawty искам да Li-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-оближе ми като близалка

EN: She say I look like a lollipop
BG: Тя кажа, че прилича на близалка

EN: She said hes so sweet
BG: Тя каза, ХЕС толкова сладко

EN: Makes her Wanna lick the wrapper
BG: Искате ли да я кара да лижат обвивка

EN: So I let her lick the wrapper
BG: Така че нека си ближат обвивка